Schoolplaten Vaderlandse Geschiedenis

Vaderlandse Geschiedenis

Schoolplaten uit de serie Vaderlandsche Geschiedenis.

Schoolplaten catalogus ong. 1915.

Overzicht lijst van “Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis”, uit catalogus Nederlandsche Schoolplaten ong.1915..

No.1. De Romeinen in ons land ( Een nederzetting bij een vesting).

No.2. Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785.

No.3. Aan het hof van Karel den Grooten.

No.4. Ter Kruisvaart.

No.5. In een Middeleeuws Klooster.

No.6. Floris V door de edelen gevangen genomen.

No.7. Belegering van een Kasteel. ( Het Huis te Voorst, 1362).

No.8. Luther op den Rijksdag te Worms, 1521.

No.9. Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.

No.10. De Prins trekt over de Maas,1568.

No.11. De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572.

No.12. Op de reede van Bantam, 1598

No.13. Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht,1619.

No.14. s’Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd,1629.

No.15. Ter Walvischvaart.

No.16. Op den Dam, omstreeks 1665.

No.17. Krijgsraad voor den Vierdaagschen zeeslag 1666.

No.18. Tocht naar Chattam, 1667.

No.19. Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw.

No.20. Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672.

No.21. De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787.

No.22. Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812.

No.23. De Prins aan het hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras, 16 Juni 1815.

No.24. De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894.

 

 

De Romeinen in ons land.(Een nederzetting bij een vesting).

Getekend door Gerard van Hove.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst van J.H.Werkman.

Ludger predikt in de Groninger Gouwen 785.

Getekend door J.H.Isings.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

 

Aan het hof van Karel den Grooten.

Getekend door Gerard van Hove.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst van J.H.Werkman.

Ter Kruisvaart.

Getekend door J.J.De Wetstein Pfister.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

In een middeleeuws klooster.

Getekend door J.H.Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Floris V door de edelen omgebracht.

Getekend door J.H.Jurres

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Belegering van een kasteel.(Het Huis te Voorst, 1362)

Getekend door J.J. De Wetstein Pfister.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Luther op den Rijksdag te Worms, 1521.

Naar het schilderij van ,Hermann Wislicenus in het Kaiserhaus te Goslar.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst vanJ.H.Werkman.

Een hagepreek buiten Utrecht , Augustus 1566.

Getekend door J.H.Isings.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

De Prins trekt over de Maas,1568.

Getekend door G.Westerman.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572.

Getekend door Gerard van Hove.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Op de reede van Bantam, 1598.

Getekend door J.H.Isings.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst vanJ.H.Werkman.

 

Eene vergadering van de Nationale synode te Dordrecht, 14 April 1619.

Getekend door Gerard van Hove.

 

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

 

s’Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629.

Getekend door W.C.Staring.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Ter Walvischvaart.

Getekend door C.Jetses.

Ook geplaatst bij rubriek,, Schoolplaten Jetses ”.

 

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

 

Op den Dam, omstreeks 1665.

Getekend door J.H.Isings.

 

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

 

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst vanJ.H.Werkman.

 

Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.

Getekend door J.H.Isings.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tocht naar Chattam, 1667.

Getekend door G.Westerman.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw.

Getekend door J.J.R. De Wetstein Pfister.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Aan de Hollandsche Waterlinie,1672.

Door J.Hoynck van Papendrecht.

Tekst boekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787.

Getekend door J.J.R. De Wetstein Pfister.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Hollandsche infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812.

Getekend door J.Hoynck van Papendrecht.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

De Prins van Oranje aan het hoofd van de nationale militie bij Quatre- Bras, 16 Juni 1815.

Getekend door J.Hoynck van Papendrecht.

 

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

 

De verovering van Tjakranegara op Lombok , 1894.

Getekend door J.Hoynck van Papendrecht – 1910.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Fondscatalogus, Februari 1926.

 

Overzicht wijzigingen .

Wijzigingen en toevoegingen van schoolplaten volgens Fondscatalogus J.B.Wolters ,Februari 1926.

Plaat no. 6 ,, Floris V door de Edelen omgebracht”.

Plaat no. 10 ,, De Prins trekt over de Maas,1568 ”.

Plaat no. 11 ,, De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572 ”.

 

Deze platen zijn niet meer leverbaar en vervangen door.

Plaat no. 7,, Een stad in de Middeleeuwen ”.

Plaat no. 19 ,, Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1777 ( Gezicht op het huis en de rivier )”.

Plaat no. 20 ,,Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1777 ( Gezicht op den tuin en de waterwerken )”.

Onder plaat no. 24 ,,De verovering van Tjakranegara op Lombok , 1894”, wordt nu ook de plaat ,,Voor honderd jaar ”, uitgegeven.

 

Plaat ,,In een middeleeuws klooster ”, ,,Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag 1666”, ,, Een stad in de Middeleeuwen ” en ,,Voor honderd jaar ”, zijn door J.H.Isings getekend en worden door mij ook in een Rubriek ,, Isings schoolplaten ” afgebeeld.

 

 

Een stad in de Middeleeuwen.

Getekend door J.H.Isings.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst vanJ.H.Werkman.

 

 

Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717.

( Gezicht op het huis en de rivier ).

Getekend door N.van der Waay.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. II (Gezicht op de tuin en de waterwerken ).

Getekend door N.van der Waay.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Voor honderd jaar.

 

Getekend door J.H.Isings.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Schoolplaten catalogus 1927.

 

Overzicht lijst van “30 Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis”, uit catalogus Nederlandsche Schoolplaten Augustus 1927.

Plaat no. 24 ,, De verovering van Tjakranegara op Lombok , 1894 ”, is uit de handel genomen.

Er worden 6 nieuwe platen uitgegeven ,door J.H.Isings getekend.

De Noormannen voor Dorestad.

Floris V door de edelen gevangen genomen.

Een Gildenoptocht.

Karel V doet afstand van de regeering.

De Prins trekt over de Maas. 1568.

De Muiderkring.

Deze platen ook afgebeeld in Rubriek.

,, Isings schoolplaten ”.

 

Fondscatalogus September 1930.

 

Overzicht lijst van “30 Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis”, uit FondscatalogusJ.B.Wolters , September 1930.

No.1. De Romeinen in ons land ( Een nederzetting bij een vesting).

No.2. Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785.

No.3. Aan het hof van Karel den Grooten.

No.4. De Noormannen voor Dorestad.

No.5. Ter Kruisvaart.

No.6. Floris V door de edelen gevangen genomen.

No.7. Belegering van een Kasteel. ( Het Huis te Voorst, 1362).

No.8. In een Middeleeuws Klooster.

No.9. Een stad in de Middeleeuwen.

No.10. Luther op den Rijksdag te Worms, 1521.

No.11. Karel V doet afstand van de regeering.

No.12. Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.

No.13. De Prins trekt over de Maas,1568.

No.14. Op de reede van Bantam,1598.

No.15. Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht,1619.

No.16.Een zomermiddag met de Muiderkring.

No.17. s’Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd,1629.

No.18. Ter Walvischvaart.

No.19. Op den Dam, omstreeks 1665.

No.20. Krijgsraad voor den Vierdaagschen zeeslag 1666.

No.21. Tocht naar Chattam, 1667.

No.22. Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw.

No.23. Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672.

No.24. Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717.(Gezicht op het huis en de rivier).

No.25. Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717.(Gezicht op den tuin en de waterwerken).

No.26. De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787.

No.27. Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812.

No.28. De Prins aan het hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras, 16 Juni 1815.

No.29. Voor honderd jaar.

No.30. Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw.

 

De Noormannen voor Dorestad.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Floris V door de Edelen gevangengenomen.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Karel V doet afstand van de regeering.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tekstboekje voor de Katholieke scholen..

Tekst vanJ.H.Werkman.

 

 

De Prins trekt over de Maas, 1568.

 

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tekstboekje voor de Katholieke scholen..

Tekst vanJ.H.Werkman.

 

 

Een zomermiddag met den Muiderkring.

 

Tekstboekje.

 

Tekst van J.W. de Jongh.

Plaat ,, Een Gilde optocht ”,is niet uitgegeven in deze periode.

Plaat ,, Een Gilde optocht in Antwerpen, 1529 ” is in 1965 getekend door J.H.Isings.

Een Gilde optocht in Antwerpen,1529.

 

Gehele serie Vaderlandse Geschiedenis door J.H.Isings getekend is in rubriek ,,Isings schoolplaten” afgebeeld.