Religieuze – Bijbelse schoolplaten

Schoolplaten voor het katholiek onderwijs.

 

Verklarende plaat voor het kerkelijk jaar.

Door Dom Gaspar Lefebvre , o.s.b.

Gedrukt in Belgie door ,, LA Lithographie ArtistiQue ” , Brugge.

 

Plaat van Jos Speybrouck.

 

Pater Noster.

Door A.H.J. van Witzenburg en JJ.Huiskens.

Met medewerking van Pastoor J.A.J. van Rooij.

Uitgave van G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij n.v. ,s- Gravenhage.

 

Kaart 1. De Paramenten.

Liturgische gewaden tijdens de H.Mis.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Kaart 2. De Heilige Mis.

Geillustreerd overzicht -vervolg.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

 

Kaart 3. Opgaan zal ik naar het altaar Gods.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Kaart 4. De Heilige Mis.

Geillustreerd overzicht.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Kaart 5. De Heilige Mis.

Geillustreerd overzicht, vervolg -1e deel.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Kaart 6. Consecratie.

2e deel.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Kaart 7. Communie of Nuttiging.

3e deel.

J.A.M. Plasschaert Moderator R.K.Lyceum – Breda.

Imprimatur , Bredae 6 Sept.1947 – Dr.W.Koenraadt.

H.G.van Alfen – Uitgever van der Borchlaan 8 Breda.

 

Bellarminus – Bijbelplaten.

Uitgeverij St. Gregoriushuis Utrecht ( Holland ).

Getekend door Frans van Noorden.

Met medewerking van Prof. Dr. R.Alfrink , Nijmegen.

 

No. 47. Hossanna de zoon van David.

 

No. 48 Toen nam hij brood …Zo ook de kelk.

 

No.49. Door doodsangst bevangen.

 

No. 50. Pilatus besliste.

 

No. 51. Hij boog het hoofd , en gaf de geest.

 

No. 52. Hij is niet hier , want hij is verrezen.

 

 

Schoolplaten uitgegeven door Thomas Nelson & Sons , Ltd.

Printed in Great Britain.

 

3. De aanbidding der wijzen.

Robt Hope.

 

4. De twaalfjarige Jezus in de tempel.

Walter G.Grieve.

 

5. Jezus als kind te Nazareth.

R.Fayton Reid.

 

6. De prediking van Johannes de Doper.

 

7. De doop van Jezus in de Jordaan.

R.Payton Reid.

 

8. De verzoeking in de woestijn.

 

9. De eerste Discipelen.

 

10. Jezus op de bruiloft te Kana.

 

11. De Tempelreiniging.

 

12. Jezus en de Samaritaanse.

 

16. Abraham verlaat zijn land en zijns Vaders huis.

G.Bernard, Benton 1905.

 

17. De keuze van Lot.

Walter G.Grieve.

 

23. Rachel en Jacob bij de bron.

R.Payton Reid A.R.S.A. 1905.

 

26. Jezus geneest de kranken.

R.Payton Reid A.R.S.A. 1906.

 

27. De wondervolle visvangst.

 

 

29. De geraaktedoor het dak neergelaten.

Frank Adams.

 

30. Het badwater Bethesda.

G.Bernard. Benton. 1906.

 

32. Opwekking van de jongeling te Nain.

Grenville Manion.

 

33. De Zaaier.

George Soper.

 

35.Opwekking van het dochtertje van Jairus.

 

36.Het wonder der broden.

 

37. Jozef maakt zijn dromen bekend.

W.H.Margetson.

 

38. Jozef door zijn broeders verkocht.

 

39. Jozef verklaart de dromen van de schenker en de bakker.

Walter G.Grieve.

 

40. Jozef tot onderkoning van Egypte verheven.

Frank Adams.

 

41. Jozef ontvangt zijn broers in Egypte.

 

42. Ontmoeting van Jacob en Jozef.

Grenville Manion.

 

45. De brandende braambos.

R.Payton Reid. A.R.S.A. 1906.

 

46. Instelling van het Pascha.

W.H.Margetson.

 

49.Jezus wandelende op de zee.

Byam Shaw.

 

51. De verheerlijking op de berg.

W.H.Margetson.

 

52. De goede Herder.

W.H.Margetson.

 

53. De opwekking van Lazarus.

 

 

54. De Barmhartige Samaritaan.

 

55. Jezus in het huis van Lazarus.

 

57. De verloren zoon.

Byall Shauht.

 

 

58. De tien melaatsen.

 

59. De farizeeer en de tollenaar.

Frank Adams.

 

64.De koperen slang.

 

 

65. Mozes op de berg Nebo.

 

 

66. De kinderen Israels door de Jordaan.

 

68. Gideon.

W.G.Simmonds.

 

70. Naomi en Ruth.

R.Payton Reid A.R.S.A. 1906.

 

72. Saul tot Koning gezalfd.

 

 

76. Jezus intocht in Jeruzalem.

 

 

79. De voetwassing.

R.Payton Reid A.R.S.A. 1907.

 

80. Het laatste Pascha , Instelling van het Avondmaal.

W.H.Margetson. 1907.

 

81. Gethsemane.

W.H.Margetson. 1907.

 

84. Golgotha.

 

86. David en Goliath.

 

88.David spaart Sauls leven.

 

89. Dood van Absalom.

 

90. Het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel.

Gladstone Solomon 1907.

 

91. De Koningin van Scheba aan Salomo’s hof.

W.G.Simmonds 1907.

 

92. Elia door de raven gevoed.

 

93. Elia op de Karmel.

 

 

95. Elia en Achab bij de wijngaard van Naboth.

Frank Adams.

 

96. Elia opgenomen ten Hemel.

W.H.Margetson.

 

98.Naaman de Syrier en Elisa.

Frank Adams.

 

99. De drie jongelingen in de vurige oven.

 

100. Het feestmaal van Belsazar.

Innes Fripp.

 

101. Daniel in de leeuwenkuil.

Alan Wright Vernon Stokes.

 

103. De graflegging.

 

 

106. Thomas aan de voeten van Jezus.

 

 

108. De Hemelvaart.

W.H.Margetson 1907.

 

122. De rijke man en de arme Lazarus.

Gladstone Solomon 1913.

 

134. Het verraad van Judas.

Clark.

 

137. ,, Hij is opgestaan “.

 

 

142. Petrus predikt op het Pinksterfeest.

W.G.Simmonds.

 

151. Baalsdienst in Israel.

 

 

172. Nederlaag door dronkenschap.

W.G.Simmonds 1914.

 

 

178. Jona predikt te Nineve.

 

181. De tien stammen gevankelijk weggevoerd.