Periodieke uitgaven

Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

 

 

 

 

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker bovenzijde.

 

………………. Periodieke Uitgaven…………………………...

 

Für unsre Kinder 1901.

Für unsre Kinder 1910.

Zondagsschoolblad voor Duitsland.

Illustratie uit bovenstaand.

Illustratie uit bovenstaand.

Für unsre Kinder 1910.

Neuer kinderkalender 1914.

Illustratie uit bovenstaand.

Almanak voor de Katholieke jeugd, 1904.

 

 

De Goede raadgever 1919.

Almanak van de Nederlandsche Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken.

St.Anna -Parochie , J.Kuiken Azn. van 1911 t/m 1922.

Met 38 prenten door C.Jetses getekend.

 

Afbeelding uit een van bovenstaande almanak.

 

De Goede raadgever 1920.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

De Goede raadgever 1921.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

De Goede raadgever 1922.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Prospectus van de Nederlandsche Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken.

 

Afbeelding uit bovenstaande Prospectus.

 

Vrij en Blij.

Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes van 5-14 jaar.

Onder redactie van Mejuffrouw J.L.F.de Liefde en den heer A.L.Gerritsen.

Verschijnt den 1en en den 15en van iedere maand.

Met omslagen in kleur getekend door C.Jetses.

Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn. te Nijverdal in 1918 vertrokken naar Baarn.

Eerste jaargang October 1917.

 

Afbeelding geplaatst in no. 8 van 15 Jan.1918.

 

Eerste jaargang Februari 1918

 

Eerste jaargang April 1918.

 

Eerste jaargang Juli 1918.

 

Tweede jaargang October 1918.

 

Tweede jaargang December 1918.

 

Tweede jaargang April 1919.

 

Zevende jaargang 1923 – 1924

 

 

Meisjesleven.

Christelijk tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd.

Onder redactie van J.M.Westenbrink -Wirtz en P.Keuning.

Jaargang 1918-1919

Jaargang 1919-1920

Jaargang 1920-1921

Jaargang 1921-1922

Jaargang 1922-1923

Jaargang 1923-1924

Met omslag illustratie in kleur en titelillustratie van C.Jetses.

Uitgave van de Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn. te Baarn

 

Ook in zwart/wit omslag ,als maanduitgave.

 

Titelillustratie ,, Meisjesleven ”.

 

,, Hou-zee ”.

Christelijk tijdschrift voor onze Mannelijke Jeugd.

Met omslag illustratie in kleur van C.Jetses.

Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn. te Nijverdal in 1918 vertrokken naar Baarn.

 

Eerste jaargang October 1918.

 

 

,,Hou Zee ”.

Christelijk Jongenstijdschrift .

Met omslag illustratie in kleur van C.Jetses.

Uitgevers – Mij. E.J.Bosch Jbzn. te Baarn.

Tweede jaargang October 1919.

 

Tweede jaargang October 1919-1920.

Omslag illustratie in zwart/wit van C.Jetses.

Beide bovenstaande Afbeeldingen zijn van dezelfde data en toch 2 verschillende uitvoeringen.

 

Indie.

Geplaats bij rubriek ,, Indische boeken “.