Advertentie’s en andere artikelen uit diverse kranten

 

 

 

Tentoonstelling in den Haagschen Kunstkring.

Artikel in ,, Nieuwe Rotterdamsche Courant”,17-02-1912.

 

Tentoonstelling ,, Het Kinderprentenboek”.

Artikel uit: Het Vaderland, 18-11-1925.

 

 

Artikel uit: Het Vaderland, 6-10-1932.

 

Artikel uit: Het Vaderland 04-12-1936.

 

Artikel uit: Het Vaderland 29-05-1936.

 

Artikel uit: Het Vaderland 04-01-1937.

 

Artikel in: Het nieuws van den dag, 28-11-1902.

Dicht bij Huis.

 

Artikel uit: Het nieuws van den dag, 5-08-1910.

 

Vierde leesboekje, 7e druk- nieuwe uitgave.

Dicht bij huis, derde stukje – 10e druk.

Bij den Boschwachter, winterhalfjaar- vierde deel,vierde druk.

Nog bij moeder, 4 deeltjes-12e druk.

 

Artikel uit: Het nieuws van den dag, 6-09-1910.

Vijfde en Zesde leesboekje , 7e druk – nieuwe uitgave.

 

Artikel in ,,Het nieuws van den dag “, 04-04-1905.

 

 

Artikel in ,,Het nieuws van den dag “,10-04-1905.

 

Artikel in ,,Het nieuws van den dag “,21-11-1904.

Kinderversjes.

 

Advertentie in ,, De Sumatra Post ” , 06-11-1905.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

Het nieuws van den dag 11-11-1907.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,, Het nieuws van den dag” , 25-11-1910.

Zonnestralen in School en Huis.

Het Prentenboek van Ot en Sien.

De zingende kinderwereld.

 

Artikel in: Het nieuws van de dag, 2-12-1907.

De Zingende kinderwereld.

 

Artikel uit: Het nieuws van de dag, 1-05-1918.

Pim en Mien, 4 stukjes-derde druk.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,, Het nieuws van den dag” , 11-11-1913.

De zingende kinderwereld.

 

Artikel in: Het nieuws van de dag, 29-11-1907.

Zonnestralen in School en Huis , vierde druk.

 

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,, Het nieuws van den dag” , 2-12-1910.

Zonnestralen in School en Huis ,twee delen -vierde druk.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

Zonnestralen in School en Huis , twee delen – vijfde druk.

,, Het nieuws van den dag” , 27-11-1913.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

Zonnestralen in School en Huis , twee delen – vijfde druk.

,, Het nieuws van den dag” , 14-11-1914.

 

Advertentie J.B.Wolters, Groningen-Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 22-11-1924.

Zonnestralen 6e druk.

 

Artikel in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-11-1913.

 

 

Advertentie in ,, Het nieuws van den dag “,14-04-1920.

Nog bij moeder.

Afke’s tiental .

De lotgevallen van een Indisch stuivertje.

Advertentie J.B.Wolters te Groningen , Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 26-11-1921.

Zonnestralen in School en Huis , twee bundels – vijfde druk.

Het boek van Piet van Dam, Uitgave voor de huiskamer van ,, Dicht bij Huis”.

De Lotgevallen van een Indisch stuivertje.

 

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen , Den Haag.

 

Advertentie in Nieuwe Rotterdamsche Courant ,25-11-1922.

Zonnestralen in School en Huis, twee bundels 5e druk.

Het boek van Piet van Dam, Uitgave voor de huiskamer van ,, Dicht bij Huis”.

De Lotgevallen van een Indisch stuivertje.

 

Artikel in:

,,Het nieuws van den dag voor Nederlandsch- Indie “

21-03-1911.

Indische uitgave van Ot en Sien.

 

Artikel in: ,,Het nieuws van den dag “,15-11-1911.

Moeders vertellingen.

 

Artikel uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant 19-11-1929.

Moeders Vertellingen.

 

Artikel in: ,,Het nieuws van den dag “, 20-06-1912.

Van eigen bodem.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,,Het nieuws van den dag “, 11-10-1912.

Het boek van Piet van Dam.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,,Het nieuws van den dag “, 6 -11-1913.

Het boek van Piet van Dam.

 

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

,,Het nieuws van den dag “, 23-11-1914.

Het boek van Piet van Dam.

 

Advertentie J.B.Wolters , Groningen- Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 18-11-1916.

Het boek van Piet van Dam .

 

Artikel uit: Het Centrum 12-06-1920.

Van vier kinderen.

Pim en Mien.

Ver van Huis.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen.

Het Centrum 13-06-1914.

Met ons vieren , tweede druk.

 

Artikel in: Het Centrum 21-12-1928.

Met ons vieren, derde stukje – 7e druk.

Uit onze omgeving, derde deeltje.

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 12-11-1921.

Lentezangen voor de Kleintjes.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen, Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 12-11-1921.

Lentezangen voor de Kleintjes.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen, Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 24-12-1921.

Lentezangen voor de Kleintjes.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen, Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 16-09-1922.

Toen -en Nu.

 

Artikel uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant 1-12-1923.

Planten en Dieren, 12e druk.

Blond en Bruin, 12e druk.

Buurkinderen,16e druk.

 

Advertentie J.B.Wolters te Groningen, Den Haag.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 23-06-1923.

West Europeesche Letterkunde , eerste deel.

 

Artikel in: Het Vaderland.

Het Vaderland 04-04-1924.

Blond en Bruin, 12e druk.

Buurkinderen, 16e druk

Van Planten en Dieren, Op de boerderij -Zomer en Winter halfjaar de 12e en 13e druk.

 

Artikel in: Het Vaderland 17-08-1923

Blond en Bruin, 11e druk.

Dicht bij Huis, 13e druk.

De Wereld in, 15e druk.

Buurkinderen, 21e druk.

 

Artikel in: Het Vaderland 15-08-1923.

Op de boerderij, Winterhalfjaar – 12e druk.

 

Artikel uit : Voorwaarts : Sociaal Democratisch Dagblad.

Data 26-11-1924.

Langs Bloemenpaden.

 

Artikel in ,, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-03-1925.

De Wereld in, deel 7 -16e druk.

 

Artikel in ,, Nieuwe Rotterdamsche Courant -14-11-1925.

’n Kerstvacantie van Jaap en Niki , 2e druk.

 

Artikel uit : Dagblad Het Centrum , 15-12-1927.

Uit onze Omgeving.

 

 

 

 

Artikel uit : Dagblad Het Centrum , 24-05-1929.

Uit onze Omgeving.

 

Artikel uit : Dagblad Het Centrum , 26-02-1930.

Uit onze Omgeving.

 

Artikel uit: Het Vaderland, 15-03-1934.

Het Ruisende woud, derde deeltje.

 

Artikel uit: Het Vaderland 28-11-1934.

Het Ruisende Woud ,tweede deeltje.

 

Artikel uit ,, Het Vaderland-27-01-1935.

Het Ruisende woud ,1e deeltje.

Pim en Mien , 1e stukje -22e druk.

 

Artikel uit: Het Vaderland-29-12-1935.

Pim en Mien, derde stukje-22e druk en een Vierde stukje -21e druk.

 

Artikel in: Het Vaderland, 10-12-1936.

,, D’ Oranjeboom bloeit ”.

 

Artikel in: Het Vaderland, 17-12-1936.

Huwelijkscahier.

 

Artikel uit ,, Het Vaderland, 2-07-1939.

Groote Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis.

 

Artikel uit ,, Het Vaderland, 14-09-1940.

Groot Vertelboek van de Bijbelsche Geschiedenis.

 

 

Artikel uit: Het Vaderland, 1-05-1941.

Van hoeveelheid tot getal.

 

 

Artikel uit: Limburgsch dagblad 09-06-1941.

Van hoeveelheid tot getal , leerlingenboekje en onderwijzersboekje.