Diversen Cornelis Jetses

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

 

……………………………Diversen. ………………………………

Timotheüs.

Jaargang 1928 , omslag getekend door J.H.Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Timotheüs.

Jaargang 1950 , omslag getekend door J.H.Isings.

 

Artikel uit bovenstaande uitgave.

Er zat meer achter.

Het romantische leven van Cornelis Jetses.

Door Mia van Oostveen.

 

De Vogelen – Wet.

Met 45 afbeeldingen van deze bij de wet beschermde vogels.

Door A.Schaafsma , Dockum 1895.

 

Illustratie uit ,, De Vogelen – Wet ”.

 

 

 

Door Nederlandsch Oost – Indie.

Geplaatst bij rubriek ,, Indische uitgaven Wolters ”.

 

 

De Vrijmaking der Surinaamsche Slaven.

Ter Herinnering aan den 1 sten Juli 1863.

Door L.Penning.

Met pentekening van C.Jetses.

Uitgave van ,, Suriname -Comite – 1863-1913.

Arnh. Boek ,Courant en Handelsdrukkerij , Arnhem.

 

Pentekening,De Vrijmaking der Surinaamsche Slaven.

 

Pentekening van C.Jetses.

 

Sluitzegel ,De Vrijmaking der Surinaamsche Slaven.

Pentekening van C.Jetses.

 

Sluitzegel , Melaatsenverpleging Suriname.

Pentekening van C.Jetses.

 

Affiche Spooronthoudersvereniging.

Versluys en Scherjon.

Utrecht , 1914.

 

Het schoentje van ” Keine Heddebikaatje”.

 

Door J.L.F. de Liefde.

Met pentekening van C.Jetses.

Amsterdam -D.B.Centen.

 

Pentekening uit bovenstaand boekje.

 

Titelblad van bovenstaand boekje.

 

De Huurkoetsier.

Nederlandsche onderwijzers propagandaclub voor drankbestrijding.

Door A.Reitsma

Omslag illustratie van C.Jetses.

 

 

Veel bewogen dagen.

Een verhaal uit den grooten , Volkeren – Oorlog van 1914.

Door L.Penning.

Met bandversiering van C.Jetses.

Uitgave Eerdmans-Sevensma Co-Grand Rapids. Mich. 1915.

 

Kijkjes door ’s Levens venster

Bandtekening van C.Jetses.

Door A.van Hoogstraten – Schoch.

Eerste druk 1919

J.H.Kok – Kampen.

 

 

De predikantsvrouw.

Door Anthonia Margaretha.

Bandversiering door C.Jetses.

J.H.Kok – 1919 – Kampen.

 

Afbeelding rug van bovenstaand boek.

 

Westeuropeesche Letterkunde 1.

Bandtekening van C.Jetses

Door Dr.G.Kalff

Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden

Eerste deel 15de – 16de Eeuw

Bij J.B.Wolters’U.M. – Groningen , Den Haag , 1923

Boekbinderij van J.B.Wolters

 

Westeuropeesche Letterkunde 2.

Bandtekening van C.Jetses

Door Dr. G.Kalff

In leven Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden

15de – 16de Eeuw Tweede deel

Hervorming en Renaissance

Uitgegeven en vermeerderd met een levensbericht en Bibliographie door

Dr. G.Kalff Jr.

Leraar aan het Amsterdamsch Lyceum

Bij J.B.Wolters’ U.M. -Groningen, Den Haag , 1924

 

Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.

.I. Het Oude Testament en II Het Nieuwe Testament.

2 delen.

Door Anne de Vries

Illustraties van C.Jetses

Eerste druk 1939-1940.

Met Bandversiering en 215 prenten.

J.H.Kok N.V. Kampen

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Indonesische uitgave :Tjerita-Tjerita Alkitab

Het oude testament.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Indonesische uitgave :Tjerita-Tjerita Alkitab.

Het nieuwe testament.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Portugese uitgave:O grande livro das narracoes biblicas.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Portugese uitgave:O grande livro das narracoes biblicas.

Nieuwe testament.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Spaanse uitgave:El gran Libro– Narraciones biblicas.

 

Engelse uitgave: Story Bible for older children.

Albanese uitgave: Liber i madh me tregime per historine e bibles

 

Schilden voor Maranatha- scheurkalenders.

Kampen -J.H.Kok , 1940-1941-1942-1943 EN 1947.

 

Aldfaers Groun

Stofomslag behorende bij boek Aldfaers Groun

Aldfaers Groun ,zonder omslag

Eerste druk

Door J.P.Wiersma

Byld fan in TIIDREK ( 1860-1940 )

Bandversiering en 55 tekeningen fan C.Jetses , waarvan er 12 in kleur zijn afgedrukt.

Utjowerij Fa.A.J.Osinga – Boalsert – 1948

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Tweede druk , met vermelding.

A.J.Osinga B.V.- Boalsert

Twadde Printinge 1974.

Utjown mei stipe fan:

Provinsiael Anjerfuns Fryslan ,Th.van Welderen Rengers- fonds, Friesland Bank , Frysk Utjefte Funs ,Friese Maatschappij van Landbouw.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Prospectus – Bestelformulier Aldfaers Groun , voorzijde.

 

Prospectus – Bestelformulier Aldfaers Groun , binnenzijde.

 

Prospectus-Bestelformulier Aldfaers Groun , achterzijde.

 

Neuer kinderkalender.

 

Neur Kinderkalender 1917.Een duitse kalender die in de jaren 1910 verscheen,met12 prenten van C.Jetses.Voor elke maand een .

De tekeningen waren elk jaar ongewijzigd.

 

Afbeelding uit bovenstaande kalender.

 

2 Velletjes Zomerzegels Ot en Sien 2005.

Uitgifte data 5 April 2005.

2x Eerste dag envelop met afb. van Ot en Sien.

 

Bedankt kaart , van vroeger … voor later.

Nationaal Fonds Ouderenhulp 2005.

 

Ot en Sien , wenskaarten serie 1 en 2 , met afb. van bovenstaande postzegels.

Uitgegeven door Nationaal Fonds Ouderenhulp 2005.

 

 

 

6 Briefkaarten met postzegels met dezelfde afbeelding als de kaart en met 1e dag afstempeling.

 

 

 

 

 

 

Advertentie Poster , Nationaal Fonds Ouderenhulp 2005.

 

2 Velletjes Zomerzegels Ot en Sien 2006.

 

Uitgifte data 4 April 2006.

 

2x Eerste dag envelop met afb. van het leesplankje.

 

Wenskaarten set 1 , Aap-noot-mies.

Nationaal Fonds Ouderenhulp 2006.

Mapje voor bovenstaande serie.

 

Wenskaarten set 2 , Wim- Zus-Jet.

Nationaal Fonds Ouderenhulp 2006.

Advertentie poster , Nationaal Fonds Ouderenhulp 2006.

 

Nostalgische kaarten, 2011.

Serie van 2x drie kaarten, met bijbehorende postzegels uitgegeven door Nationaal Ouderen Fonds.

Teun.

Vuur.

 

Gijs.

 

Bijbehorende velletje postzegels.

 

Lam.

 

Kees.

Bok.

Bijbehorende velletje postzegels.

 

Nostalgische kaarten, 2012.

Serie van 2x drie kaarten, met bijbehorende postzegels uitgegeven door Nationaal Ouderen Fonds.

 

Kaart Weide.

 

Kaart Does.

 

Kaart Hok.

 

Bijbehorende velletje postzegels.

 

Kaart Duif.

 

Kaart Schapen.

 

Kaart Leesplankje.

 

Bijbehorende velletje postzegels.