Youtube video ‘ Dit was Toen’ toegevoegd

In het programma ‘Dit was Toen’ is ongeveer 5 minuten over mijn schoolklasje terug te zien: