Mijn verzameling Cornelis Jetses Schoolplaten


Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

Catalogus Nederlandsche Schoolplaten.

Er werden door J.B.Wolters in verschillende jaren een catalogus uitgegeven met daarin de vermelding van de nieuw door hun uitgegeven schoolplaten.

 

VertelseLplaat op JUTE ?????????.

Op een boekenmarkt deze voor mij vreemde plaat op een niet gangbare stof gevonden.


Het is anders dan de canvas of linnen oprolbare platen , stokken zijn er naar mijn gevoel later aan gemaakt omdat de spijkertjes er nieuw uitzien.

Graag uw reactie.

Detail 1.

 

Detail 2.

 

ONTWERPPLAAT.

………………………………

Ontwerp van klassikale vertelselplaat die nooit als schoolplaat is uitgegeven.

Deze plaat staat ook afgebeeld op achterzijde van het boek ,, We hebben ze weer met genoegen bekeken..”.

En hierbij is vermeld ,Ontwerp voor de Vertelselplaat 1909 ,en als men de plaat bekijkt ziet men achter Gijs ook een halve geit afgebeeld, en de Aap zit niet op het dak maar op het vensterluik, en is in het blauw afgebeeld.

Nu is deze plaat in 2010 uitgegeven door Noordhof Uitgevers B.V. Groningen / Houten, vertegenwoordigd door Wavery Productions B.V.

 

Detail, Aap op luik.

 

Detail van een half getekende Geit.

 

Klassikale vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank , 1909-1910

 

Klassikale Vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank , 1932

 

Klassikale Vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank , 1932

Oprolbare plaat op linnen.

 

Geschiedenis platen.

 

‘Ter Walvischvaart’

……………………..

 

Met bijbehorende toelichtingsboekje.

 

Tekst van H.Wagenvoort.

 

‘Ter Walvisvaart’

……………………..

 

Bijbehorende toelichtingsboekje nog niet aanwezig.

 

‘Ter Walvisvaart’

……………………..

Oprolbare uitgave van Papier.

 

‘Aan het hof van Karel den Groten’

…………………………………………………

 

Met bijbehorende toelichtingsboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

 

Ook met tekst.

‘Aan het hof van Karel de Grote’

……………………………………………….

 

Aan het hof van Karel de Grote .

 

Oprolbare plaat op linnen.

 

Met bijbehorende toelichtingsboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

 

Tekst van J.J.Moerman

 

Tekst van D.Wijbenga.

 

 

 

Volgende schoolplaten zijn uit de serie,

,, Het Volle Leven ”

Uitgave van J.B.Wolters

Met medewerking van

Ligthart, Scheepstra en Walstra

………………………………………………………..

 

Serie Zomerhalfjaar (Grasland 1905-1906)

2e Serie

 

Plaat no.1

‘In de weide’

……………………

 

Plaat no.2

‘Bos aan ’t Schaapscheren ‘

……………………………………..

 

 

Plaat no.3.

‘Aan ’t maaien en hooien’

…………………………………..

 

Ook met de tekst,

‘ In het hooiland’

 

 

 

Plaat no. 4

‘Het Hooi komt binnen’

…………………………..

Ook met de tekst,

‘De laatste hooivracht komt binnen’

……………………………….

 

 

Plaat no. 5

‘De Boterbereiding’

…………………………..

 

Plaat no.6

‘Aan ’t Kaasmaken’

………………………….

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Te Groningen bij J.B.Wolters Ú.M.

II. Zomerhalfjaar – Grasland.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Bij J.B.Wolters – Groningen ,Den Haag.

II. Zomerhalfjaar – Grasland.

Verzorgd door A.M. van Leeuwen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Serie Zomerhalfjaar (Bouwland 1909-1910 )

4e Serie

Plaat no. 1

‘Aan den arbeid-De lente op den akker’

………………………………………………….

Op deze plaat is een ,, POOTSTOK ” getekend, welke op de andere platen niet meer getekend is.

Detail Pootstok.

 

Plaat no. 1

‘Aan den arbeid-De lente op den akker’

………………………………………………….

Ook met de tekst.

‘De Lente op den akker’

……………………………….

 

 

Plaat no.2

‘Een bezoek -De heide in mei’

……………………………………….

 

Ook met de tekst,

‘De heide in mei’

………………………..

 

 

Bijplaat achterzijde ,,De heide in mei”, deze plaat hoort bij, ‘Een Septemberkoeltje benut”.

 

 

Plaat no.3.

1e uitgave,

‘Overal gevaar-Een junimorgen in de bouwlanden’

……………………………………………………………….

 

Op deze plaat is rechtsboven een Havik getekend .

 

2e uitgave ,

‘Overal gevaar-Een junimorgen in de bouwlanden’

Op deze plaat is rechtsboven een Buizerd getekend.

Zie detail foto 2.

 

 

2e uitgave ,maar dan getiteld ,

‘Junimorgen in de bouwlanden’

……………………………………….

Ook rechtsboven met Buizerd afb.

 

Detail foto 1, met Havik.

 

 

Detail foto 2, met Buizerd.

 

Plaat no. 4

‘Een Julidag op het land’

Ook met de tekst: Zomerwerk en zomerweelde:Een Julidag op het land

 

Plaat no. 5

‘In Augustus op den dorschvloer’

Ook met de tekst: Zoo komt het zaad terug:In Augustus op den dorschvloer

 

Plaat no.6

‘Een Septemberkoeltje benut’

Ook met de tekst: Van korrels tot meel:

Een Septemberkoeltje benut’

 

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Te Groningen bij J.B.Wolters’ U.M.

 

IV. Zomerhalfjaar – Bouwland.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Bij J.B.Wolters- Groningen, Den Haag.

Derde druk .

IV. Zomerhalfjaar – Bouwland.

Verzorgd door A.M. van Leeuwen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Bij J.B.Wolters- Groningen, Den Haag.

Vijfde druk .

IV. Zomerhalfjaar – Bouwland.

Herzien door G.Popken.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Serie Winterhalfjaar (Metselen 1924-1925 )

3e Serie

Plaat no.1

‘Om den kleimolen’

 

Plaat no.2

‘Op het zetveld en bij de steenovens’

 

Plaat no.3

‘Het schelpenvisschen’

 

Ook met de titel ,, Het schelpenvissen”

 

Plaat no.4

‘Van schelpen tot kalk’

 

Plaat no.5

‘Aan het bouwen’

 

Plaat no.6

‘De nieuwe straat’

 

 

Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren door Jan Ligthart , H.Scheepstra en W.Walstra.

Geillustreerd met zwarte en gekleurde platen.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

III. Winterhalfjaar – Metselen.

Herzien door G.Popken.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Serie Bijbelse geschiedenis platen.

 

Palestina in Woord en Beeld.

………………………………………………….

Door Dr. A.Van Deursen en G.Meima

Een 12 tal schoolplaten naar de natuur getekend door L.Blum te Jeruzalem.

De figuren op deze platen zijn door C.Jetses getekend.

Deze 12 platen zijn op dik papier getekend en uitgegeven in een grote Tekenmap.

Door J.B.Wolters- Groningen, Djakarta

 

Artikel in ,, De Standaard ” over deze serie schoolplaten.

 

 

 

Ook is deze serie schoolplaten uitgegeven in een dikkere kartonnen versie.

1. Jeruzalem, gezien van de Olijfberg.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

2. Straat in Jeruzalem.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

3. Jeruzalem, het Tempelplein.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

4. Bethlehem, de Basiliek der Geboorte.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

5. Mar – Saba.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

6. De Dode Zee bij Engedi.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

7. Gezicht op Jaffa.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

Toelichting en vertellingen boekje.

 

8. Aan de Jordaan, Hadsjla Voorde.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

9. De Karmel bij Haifa.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

10.Mariabron bij Nazareth.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

11.Kapernaum aan het Meer van Gennesareth.

 

Toelichting en vertellingen boekje.

12. Joodse Kolonie Kinnereth.

 

 

Toelichting en vertellingen boekje.

 

 

Dan is deze serie ook uitgegeven op karton door J.B.Wolters’Uitgevers-Maatschappij n.v.

Groningen, Batavia

maar dan verzorgd door C.Wessels S.J.

en is de 12e plaat met de naam

”Joodse Kolonie Kinnereth”

vervangen door de plaat

 

‘De Basiliek van het H.Graf te Jerusalem’ .

…………………………………………………………….

Deze plaat is geschilderd door Henri Sicking te Breda

 
 

Geen boekje aanwezig.