J.B.Wolters Boeken met illustratie’s van Jetses
J.B.Wolters

Boeken met illustratie’s van Jetses.

Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

Aankondiging van Pim en Mien – Nog bij Moeder – Dicht bij Huis – De Wereld in – Van Planten en Dieren , in weekblad ,, School en leven “, jaargang 1907-1908.

Dicht bij huis.

4 Deeltjes , 1e druk 1902-1903.

Voorlooper van , De wereld in !

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Omslag illustratie en 146 prenten waarvan er 8 in kleur zijn uitgevoerd door C.Jetses .

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Afbeelding uit bovenstaande , Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit Derde stukje.

Afbeelding uit Vierde stukje.

Dicht bij huis , Groningen – Batavia, Nood-Cartonnage.

Voorlooper van , De wereld in !

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

verzorgd door Gilles van Hees.

Bij J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen Batavia – 1943.

Stempel Nood-Cartonnage.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Dicht bij huis , Groningen – Batavia.

Uitgave met de gemoderniseerde tekeningen.

4 deeltjes , 1e druk 1947-1949.

Omslag illustratie en 176 prenten waarvan er 4 in kleur zijn uitgevoerd door C.Jetses

Afbeelding uit bovenstaande , Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit Derde stukje.

Afbeelding uit Vierde stukje.

Dicht bij huis , Groningen – Djakarta.

Uitgave met de gemoderniseerde tekeningen.

4 deeltjes.

Omslag illustratie en 176 prenten waarvan er 4 in kleur zijn uitgevoerd door C.Jetses .

Dicht bij huis , uitgave Vlaamsch Belgie.

2 deeltjes

1e druk 1912

Met omslag illustratie en 94 prenten waarvan er 4 in kleur zijn uitgevoerd door C.Jetses

In 1978 is van ,,Dicht bij huis”, een heruitgave uitgekomen bij A.W.Sijthoff -Alphen aan den Rijn.

Afbeeldingen uit bovenstaande 2 deeltjes.

Het boek van Piet van Dam

Uitgave voor de huiskamer van ,, Dicht bij huis ”

door Jan Ligthart en H.Scheepstra

Geillustreerd door C.Jetses

Te Groningen bij J.B.Wolters- 1912

Stoomdrukkerij van J.B.Wolters.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Het boek van Piet van Dam.

Tekst titelblad is hetzelfde als bovenstaand boek.

Tekst op omslag is anders, op dit boek staat

J.B.Wolters – Groningen ,Den Haag en op de eerste staat

Te Groningen bij J.B.Wolters -1912.

Van Planten en Dieren I.

Op de boerderij, door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

1e druk 1904.

Geillustreerd door C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters te Groningen.

Met dank aan Annet.

Titelblad van deel I.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Van Planten en Dieren II.

Bij den boschwachter, door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

1e druk 1904.

Geillustreerd door C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters te Groningen.

Vanaf de 2e druk zijn deze 2 deeltjes vervangen door 4 deeltjes , met 147 prenten ,waarvan er 8 in kleur waren ,getekend door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

1A – 1B. Op de boerderij en 2A – 2B. Bij den boschwachter.

1A. Op de boerderij , In het Zomerhalfjaar.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

1B. Op de boerderij. , In het Winterhalfjaar.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

II A. Bij den boschwachter, In het Zomerhalfjaar.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

II B. Bij den boschwachter, In het Winterhalfjaar.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Nog bij moeder.

.

4 Deeltjes , 1e druk 1904-1905.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Met omslagillustratie en 234 prenten ,16 in kleur en 112 silhouetten getekend door C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder , Huiskamer uitgave 1904-1905.

Tekst is hetzelfde als bovenstaand.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder , Huiskamer uitgave 1904-1905.

Tekst is hetzelfde als bovenstaand.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder , Huiskamer uitgave 1904.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder , Huiskamer uitgave 1904-1905.

Tekst is hetzelfde als bovenstaand.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder , Huiskamer uitgave 1904-1905.

Tekst is hetzelfde als bovenstaand.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Prospectus , Nog bij moeder -1904.

Titelblad van prospectus.

Nog bij Moeder, Eerste stukje.

4 Deeltjes , vanaf 1916 in bovenstaande uitvoering.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Nog bij moeder.

Uitgave met gemoderniseerde illustraties, vanaf de 26e druk 1935 (werd weer opnieuw gerekend als 1e druk )

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Met omslagillustratie en 237 prenten ,190 in kleur en 47 silhouetten getekend door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters -Groningen , Batavia.

Afbeelding uit Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit Derde stukje.

Afbeelding uit Vierde stukje.

Prospectus ,, Nog bij moeder ”.

Noch bei Mutter.

Duitse versie van het eerste deeltje ,,Nog bij moeder ”,door C.Jetses getekend in 1908 voor een Duitse relatie en in Duitsland uitgegeven.

Een Bilderbuch von C.Jetses und Picus.

Mit 16 Bildern von C.Jetses und text in Prosa von Picus.

(Nach Ligthart und Scheepstra).

Loewes Verlag , Ferdinand Carl in Stutgart.

Opmerking : Niet door Wolters uitgegeven !!!!!

Afbeelding uit bovenstaand boek.

School en Leven, Tiende jaargang Januari 1908-1909.

Eerste aankondiging van ,, Het Prentenboek van Ot en Sien.

Het Prentenboek van Ot en Sien.

Uitgegeven in Januari 1909, dit is een overname van bovenstaand Duitsche versie.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra, met tekeningen van C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Reclame pagina uit bovenstaand boek.

School en Leven 1907- 1908.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

School en Leven, Achtste jaargang 1906-1907.

Eerste aankondiging van ,, Het boek van Ot en Sien “, September 1906.

School en Leven, Achtste jaargang 1906-1907.

Beoordeling van ,, Het boek van Ot en Sien.

Het boek van Ot en Sien , rode band.

September 1906 werd een samenvoeging van de vier deeltjes ,, Nog bij moeder ” in een gebonden uitgave voor de huiskamer uitgegeven onder de titel ,, Het boek van Ot en Sien ”.

Deze uitgave is verschenen in een rode en blauwe band.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Het boek van Ot en Sien , blauwe band.

Uitgave voor de huiskamer van ,, Nog bij moeder.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters 1906.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Tekst uit bovenstaand boek.

Het boek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

4 deeltjes van ,, Nog bij moeder “.

J.B.Wolters U.M. – Groningen , Den Haag 1916.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Het boek van Ot en Sien.

Vernieuwde uitgave – 1935.

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Omslagillustratie en tekeningen , C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Titelpagina bovenstaand boek met signering C.Jetses.

Het boek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra

Vier deeltjes ,, Nog bij moeder ” tezamen in een band

verzorgd door J.Eigenhuis.

Geillustreerd door C.Jetses

J.B.Wolters-Groningen , Djakarta – 1955.

Boekdrukkerij van J.B.Wolters.

Het bovenstaand boekwerkje is ook uitgegeven in een uitvoering verzorgd door Gilles van Hees.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Het boek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra

Vier deeltjes ,, Nog bij moeder ” tezamen in een band

verzorgd door E.A.Alderts

Geillustreerd door C.Jetses

J.B.Wolters -Groningen-1961

Handtekening op schutblad van de dochter van C.Jetses.

Mevr. D.Kalsbeek-Jetses.

Het bovenstaand boekwerkje is ook uitgegeven in een uitvoering verzorgd door Gilles van Hees.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Het boek van Ot en Sien.

Uitgave voor de huiskamer van

,, Nog bij moeder ” ,

door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses

Te Groningen bij J.B.Wolters

Getrouwe kopie van de eerste druk ( 1906 )uitgegeven ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Firma.

Groningen, 1Mei 1961.

De firma J.B.Wolters werd volgens een kennisgeving in het ,,Nieuwsblad van de Boekhandel”,gedateerd 3 mei 1836 opgericht.

Tekst kaartje behorende bij bovenstaand boek.

Orginele verpakking van bovenstaand boek.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Prospectus ,, Ot en Sien ”.

Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Bewerkt door Marchien Eising, met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

4 Deeltjes, J.B.Wolters – Groningen 1967.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Nog bij moeder.

Uitgave voor het gezin

Jan Ligthart en H.Scheepstra

verzorgd door E.A.Alderts

Geillustreerd door C.Jetses

J.B.Wolters – Groningen -1961

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

De Wereld in , Eerste serie

Deze afbeelding is geplaatst voor de duidelijkheid, omdat in deze uitgave de illustraties zijn gemaakt door W.K.de Bruin.

Deze serie bestaat uit 8 deeltjes, uitgave vanaf 1898, deze serie is in 1911 – 1912 in zijn geheel herzien door de schrijvers G.J.Ligthart en H.Scheepstra.

Maar er is vanaf 1914 tot 1921 ook een ,, Eerste serie ” De Wereld in ” uitgegeven , opnieuw geillustreerd door C. Jetses met handhaving van een aantal illustraties van W.K. de Bruin. en hierdoor onstaan er wel eens misverstanden over deze verschillende series.Zie afbeelding hieronder.

Prospectus ,, De wereld in ”.

De wereld in , Eerste serie.

8 Deeltjes ,door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Druk 11 tot 17 – 1914-1915, deel 2-3-6 en 7 bij J.B.Wolters – Groningen..

Druk 17 tot 22 – 1920-1921, deel 1-4-5 en 8 bij J.B.Wolters – Groningen- Den Haag.

Met omslagillustratie en 155 prenten ,waarvan er 10 in kleur zijn verschenen getekend door C.Jetses.

In 1979 een uitgave verschenen van de deeltjes 1-2-3 en 4 , bij A.W.Sijthoff te Alphen aan den Rijn.

Afbeelding uit het Eerste stukje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Afbeelding uit het Vijfde stukje.

Afbeelding uit het Zesde stukje.

Afbeelding uit het Zevende stukje.

Afbeelding uit het Achtste stukje.

De Wereld in.

Schooluitgaven van J.B.Wolters ( 1836-1906 )

Uitgave ter gelegenheid van, Tentoonstelling in Boekhandel Godert Walter te Groningen.8 oktober tot 29 oktober 1986.

Titelblad bovenstaand.

De Wereld in , Tweede serie.

4 Deeltjes , 1e druk 1906-1907

Door, Jan Ligthart en H.Scheepstra

Met omslagillustratie en 255 prenten ,waarvan er 16 in kleur zijn door C.Jetses.

Vanaf de 4e-6e druk ,1912 gewijzigd in de titel ,, Blond en bruin ”.

Afbeelding uit Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit Derde stukje.

Afbeelding uit Vierde stukje.

Blond en Bruin, derde stukje.

Door, Jan Ligthart en H.Scheepstra

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Voorstudie van bovenstaande tekening.

Afbeelding uit Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Blond en Bruin, vierde stukje.

Door, Jan Ligthart en H.Scheepstra

Geillustreerd door C.Jetses.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

De Wereld in , Vlaamsch – Belgie.

4 Deeltjes , door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Omslag en 253 prenten en 16 gekleurde platen door C.Jetses.

Uitgave voor de lagere scholen van Vlaamsch Belgie.

Bezorgd door J.Van Dyck en A.Swerts , leden van den verbeteringsraad van het stedelijk onderwijs te Antwerpen.

Te Groningen bij J.B.Wolters’ U.M. 1911.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Titelblad , Bremer Lesebuch.

Bremer lesebuch ——Bremen ong.1906 met 71 prenten, waarvan er 55 in kleur zijn verschenen getekend door C.Jetses.

Geen uitgave van Wolters.

Tekst op binnenzijde bovenstaand boek.

Afbeelding 1 uit bovenstaand boek.

Afbeelding 2 uit bovenstaand boek.

Afbeelding 3 uit bovenstaand boek.

Het volle leven , platen voor het zaakonderwijs.

Schoolplaten zijn in aparte rubriek geplaatst , hierbij ook de bijbehorende handleidingen geplaatst.

Geplaatst bij rubriek ,, Overzicht schoolplaten Jetses”

Beschrijving Pim en Mien in weekblad School en Leven , Jaargang 1907-1908.

Pim en Mien.

4 Deeltjes , 1e druk 1907-1908.

Voorlooper van ,, Nog bij Moeder ” .

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Met omslagillustratie en 271 prenten en 8 gekleurde illustraties van C.Jetses.

Afbeelding uit het Eerste stukje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Pim en Mien.

Uitgave met gemoderniseerde illustraties vanaf 1935.

22e druk werd gerekend als 1e druk van deze uitvoering uit 1968-1970.

Met omslagillustratie en 261 prenten in kleur van C.Jetses.

In 1974 is Pim en Mien opnieuw uitgegeven door A.W.Sijthoff te Leiden, geplaatst in rubriek ,, Diverse uitgeverijen ”.

Afbeelding uit het Eerste stukje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Prospectus ,, Pim en Mien ”.

Het boek van Pim en Mien.

Vier deeltjes te zamen in een band.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Verzorgd door E.A.Alderts.

J.B.Wolters – Groningen – 1966.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

In ruimer kring.

4 Deeltjes , Leesboek voor de hoogere klassen der Christelijke scholen .

Door H.Wagenvoort – Hoofd eener Chr.school te Utrecht.

1e druk 1906 / 1909 te Groningen bij J.B.Wolters.

Met omslag illustratie en 188 prenten ,waarvan 8 in kleur getekend door C.Jetses.

Eerste stukje.

Afbeelding uit het Eerste stukje.

Tweede stukje.

Afbeelding uit het Tweede stukje.

Derde stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Vierde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Samen op reis.

5 deeltjes , door Cremer ,Ligthart en Noordhoff.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

1e druk 1907-1910 ,omslag door C.Jetses getekend.

Deel I.

Weet je de weg?

Vragenboekje van deel I, Samen op Reis.

Deel II.

Afbeelding uit deel II.

Deel III.

Afbeelding uit deel III.

Deel IV.

Deel V.

Kaart en Landschap.

Dit is een goedkopere uitgave van bovenstaande serie ,, Samen op reis”.

En bestaat uit 3 deeltjes.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

In en om de school.

6 Deeltjes , door A.G.Schilp en H.Wagenvoort.

Vanaf de derde druk -1910 ,in het eerste deeltje 21 illustraties en een omslagillustratie van C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Hoogeveens Verbeterde Leesmethode , als aparte rubriek weergegeven.

Klik hiervoor , Linksboven in overzicht de tekst aan , Hoogeveen’s Leesmethode en Ontluikend leven.

M.B. Hoogeveen Leesoefeningen.

6 Deeltjes – 1e druk 1931, met omslagillustratie en 250 prenten.

Na 1960 als oefenboekje in 2 deeltjes.

Geplaatst in rubriek ,, Hoogeveen’s Leesmethode en Ontluikend leven”.

Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis.

Klik hiervoor , Linksboven in overzicht de tekst aan , Overzicht schoolplaten Jetses.

Ot en Sien , voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

4 Deeltjes, 1e druk 1910-1913.

Met omslagillustratie en 237 prenten ,waarvan er 16 in kleur zijn verschenen en 112 silhouetten, getekend door C.Jetses.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken”.

Met ons vieren .

6 Deeltjes met handleiding , Eerste druk 1911 – 1912.

Met omslag illustratie en 285 prenten.

Groningen , J.B.Wolters.

Afbeelding uit het Eerste stukje.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit het Derde stukje.

Afbeelding uit het Vierde stukje.

Afbeelding uit het Vijfde stukje.

Afbeelding uit het Zesde stukje.

Buurkinderen, Eerste stukje.

4 Deeltjes. , 1e druk 1911-1913.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

1e druk 1911-1913, met omslag illustratie en 224 prenten ,waarvan 8 in kleur en 74 silhouetten door C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Voorstudie van bovenstaande afbeelding.

Afbeelding uit Tweede stukje.

Afbeelding uit Derde stukje.

Buurkinderen, Vierde stukje.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Buurkinderen.

Uitgave met gemoderniseerde illustraties vanaf 1950-1953.

Omslag illustratie en 55 prenten ,waarvan er 4 in kleur zijn verschenen.

De deeltjes 3 en 4 ,waarvan Jetses de kleurplaten heeft gemaakt zijn door J.A.Arnolli voltooid , zie afbeelding hieronder..

Van de oorspronkelijke editie is in 1975 een heruitgave verschenen bij A.W.Sijthoff te Leiden.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Afbeelding uit deel 2.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Afbeelding uit deel 4.

Van eigen bodem.

Leesboek voor de lagere school , door C.Honigh en G.J.Vos Az. , verzorgd door B.J.Douwes.

Deze boekjes bestaat uit een A , B en C serie. Elke serie bestaat uit 6 deeltjes.

Alleen de 6 deeltjes uit de serie zijn door C.Jetses geillustreerd , vanaf de 8e – 9e druk , 1911-1913 met omslagillustratie en 146 prenten.

Bij J.B.Wolters ‘U.M. – Groningen.

Van eigen bodem.

Met wijziging in tekst gedeelte.

Leesboek voor de lagere school , door C.Honigh en G.J.Vos Az.

Nieuwe uitgave , bewerkt door G.J.Vos Az. en T.Van Buul.

Bij J.B.Wolters ‘U.M. – Groningen.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Afbeelding uit het Vierde deeltje.

Afbeelding uit het Vijfde deeltje.

Afbeelding uit het Zesde deeltje.

Langs Rotte, Maas en Schie.

2 Deeltjes .

Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam

Door J.M.Droogendijk en J.S. Verburg

Omslag illustratie van C.Jetses

Te Groningen bijJ.B.Wolters’ U.M., 1911

Ook verscheen er in 1911 een gebonden Huiskamer uitgave.

Pim en Mien, voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

4 Deeltjes.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra en A.F.Ph. Mann.

1e druk-deel 1 en 2 in 1914-1e druk deeltjes 3 en 4 in 1919.

Met omslagillustratie en 257 prenten waarvan 8 in kleur ,door C.Jetses gemaakt.

Geplaatst bij rubriek ,,Indische boekjes ”.

Wolters ‘Leesboeken voor Zuid -Afrika.

4 Deeltjes , door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Met 526 illustraties van C.Jetses.

J.B.Wolters ,Groningen – 1914.

Lectures et exercices.

Drie deeltjes A en drie deeltjes B.

1e Druk , 1915-1916.

Alleen de 3 deeltjes A , zijn door C.Jetses met 48 prenten geillustreerd.

J.B.Wolters , Groningen.

Illustratie uit Lectures et exercices, getekend door C.Jetses.

Uit vroeger eeuwen.

3 Deeltjes , Eerste druk 1915 – 1918.

Deel I, Van de oudste tijden tot 1492.

Deel II ,Van 1492 – 1650.

Deel III ,Van 1650 tot Heden.

Geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school , door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

Geillustreerd door W.K. de Bruin , en door C.Jetses is het omslag en 69 prenten gemaakt waarvan 1 in kleur in de deeltjes 1 en 2.

Bij J.B.Wolters – Groningen.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen.

1e druk in 1926 , met omslag illustratie van C.Jetses.

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

Met tal van illustraties door J.H.Isings Jr. en C.Jetses en omslagillustratie van C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boekjes ”.

Liederbundel voor school en huis.

Bijeengebracht door R.A. van Pelt en K.J. van Zonneveld , onderwijzers te ‘s-Gravenhage.

Bandversiering door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’U.M.- Groningen – Den Haag, 1924.

Leesboekvoor de volksschool.

Deel VIII , Klim-Op.

Vanaf de 3e druk 1926 met 6 tekeningen van C.Jetses, deze tekeningen zijn overgenomen uit de Indische uitgave van Djalan Ke Barat ,deel 2.

Door L.Leopold , opnieuw uitgegeven door J.B.Ubink.

Geillustreerd door J.B.Midderigh – Bokhorst – J.H.Isings Jr. en L.O.Wenckebach.

J.B.Wolters , Groningen – Den Haag.

Illustratie uit bovenstaand boekje.

Leesboekvoor de volksschool.Deel X , Bonte steenen.

Deel X , Bonte steenen.

Door L.Leopold , opnieuw uitgegeven door J.B.Ubink.

Geillustreerd door J.B.Midderigh – Bokhorst – J.H.Isings Jr. en L.O.Wenckebach.

Met 1 tekening van C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen – Den Haag , 1921.

Onderstaand de tekening uit dit boekje.

Geschiedenis atlasje voor de lagere school.

1e druk.

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

Omslag illustratie van C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters – 1915.

3e druk

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

Omslag illustratie van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters – Groningen, Den Haag 1931.

Van Goden en Helden.

Mythen en Sagen van Grieken ,Romeinen en Germanen

Door J.Kleijntjens S.J.en Dr. H.H.Knippenberg

Vanaf de 2e druk 1917 , bandtekening van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’ -Groningen – Den Haag .

Kleine Vaderlandsche Geschiedenis A.

Voor de lagere school.

Van de oudste tijden tot heden.

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

Geillustreerd door J.H.Isings Jr.en W.K. de Bruin , de 2 omslagen en 53 prenten in de beide deeltjes zijn door C.Jetses getekend waarvan 1 in kleur.

Bij J.B.Wolters – Groningen -Den Haag 1918.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Kleine Vaderlandsche Geschiedenis B.

Zelfde tekst als bovenstaand boekje.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Veertig Jaartallen.

Behorende bij de ,, Kleine Vaderlandsche Geschiedenis A , door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje met medewerking van J.Otte .

Geillustreerd door J.H.Isings en vanaf 6e druk 1931 ook door C.Jetses met 66 prenten.

Bij J.B.Wolters – Groningen -Den Haag.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Hoogeveens Leesmethode voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Geplaatst bij rubriek ,, Indische boeken ”.

Van vier kinderen.

5 Deeltjes ,door A.F.Ph.Mann.

1e Druk, 1916-1920 met omslagillustratie en 205 prenten ,waarvan 5 in kleur.

Groningen ,J.B.Wolters.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Kembang setaman.

6 Deeltjes ,door A.C.Deenik en A. van Dijck , met illustraties van W.K.de Bruin en J.J.Lary en met omslag illustratie en 14 prenten, waarvan1 in kleur door C.Jetses gemaakt..

1e druk , 1917-1920.

J.B.Wolters , Groningen -Den Haag , 1917-1920.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Ver van huis.

2 Deeltjes ,een vervolg op ,, Ot en Sien ” ,door Jan Ligthart en H.Scheepstra .

Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie , bewerkt door A.F.PH.Mann .

Met omslagillustratie en 108 prenten , waarvan 4 in kleur door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen , 1918-1920.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

De Lotgevallen van een Indisch stuivertje.

Door H.Schroo.

Met 4 gekleurde platen van C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen – Den Haag , 1920.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

De Lotgevallen van een Indisch stuivertje.

In 1918 verscheen een uitgave voor de huiskamer.

Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost- Indie.

Door H.Schroo.

Eerste bundel ,met Bandversiering en 4 gekleurde platen van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’ U.M. -Groningen , Den Haag , 1918.

In 1920 verscheen een Maleise versie ,getiteld ,, Nasib Satoe Kelip ”.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Ons Zanguurtje.

3 Deeltjes , Zangmethode in Liederen door Lena Kruithof van Diggelen.

Met omslagillustratie en 105 prentjes door C.Jetses .

J.B.Wolters ,Groningen -1921.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Lentezangen voor de kleintjes.

Nieuwe melodieen voor het voorbereidend onderwijs , de aanvangs- en middenklassen der lagere school en het gezin.

Door Gilles van Hees ,Hoofd eener school te Amsterdam en J.G.van Herwaarden , Toonkunstenaar te Rotterdam.

Geillustreerd door C.Jetses met 41 prenten.

Bij J.B.Wolters’ U.M. -Groningen , Den Haag, 1921.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Lentezangen voor kleuters en kleintjes.

Oorspronkelijke verzameling bijeengebracht door Gilles van Hees ,Hoofd der Openluchtschool te Haarlem en J.G.van Herwaarden , Toonkunstenaar te Rotterdam.

Geillustreerd door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen ,Djakarta -1953.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Panglipoer galih.

Door G.C.Jansen en A. van Dijck.

Omslag illustratie en 25 prenten ,waarvan er 1 in kleur is, door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen-Den Haag , 1923.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Djalan Ke Barat – Weg tot het westen.

4 Deeltjes, Nederlandse taalcursus voor Maleis sprekenden.

Door H.P. van der Laak , Mohammad Sjafei en Dr. G.J.Nieuwenhuis.

Geillustreerd door A.Bokhorst en C.Jetses die de omslag en 103 prenten ,waarvan er 1 in kleur heeft gemaakt.

Bij J.B.Wolters , Groningen – Den Haag , 1922-1924.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Boekoe Peladjeran Bahasa Melajoe.

In dit boekje staan illustraties die ook in ,, Djalan Ke Barat – Weg tot het westen “, staan.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

In en om de Desa.

2 Deeltjes, 1e druk in 1923 .

Leesboekje over mensen , dieren en planten voor de Indische scholen.

Door H.Schroo, met illustraties van M.A.Koekkoek en waarvoor C.Jetses de omslagen en 30 prenten heeft gemaakt.

J.B.Wolters-Groningen.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Di Padesan.

2 Deeltjes,

Andere taal versie van ,,In en om de Desa”. Welke ???

Door H.Schroo, met illustraties van C.Jetses en M.A.Koekkoek.

Bij J.B.Wolters , Groningen- Den Haag-Weltevreden ,1926.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Didalam Dan Diloear Kampoeng.

Dit is de Maleise versie van ,, In en om de Desa ”.

2 Deeltjes door H.Schroo, met illustraties van M.A.Koekkoek en waarvoor C.Jetses de omslagen en 30 prenten heeft getekend.

Bij J.B.Wolters ,Groningen – Den Haag ,1928-1932.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Langs Bloemenpaden.

Een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar.

Door T.van den Blink en J.Eigenhuis.

Eerste druk ,1924-1925.

Met omslag en 140 prenten in kleur van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Afbeelding uit het Vierde deeltje.

Prospectus Langs Bloemenpaden.

Floretoj.

Verhalen uit ,, Langs Bloemenpaden ” zijn in dit boekje in het Esperanto verschenen.

J.B.Wolters -Groningen – Den Haag , 1931.

Afbeelding uit bovenstaand boekje

Toen en Nu.

3 Deeltjes, eerste druk 1922-1924.

Leesboek over de geschiedenis van het Vaderland , voor de Christelijke scholen.

Door W.G. van de Hulst en R.Huizenga.

Geillustreerd door W.K. de Bruin en waarvoor C.Jetses 68 illustraties heeft gemaakt , waarvan 1 in kleur.

J.B.Wolters -Groningen- Den Haag.

In 1991 verscheen van deze uitgave een gebundelde editie bij Den Hertog in Houten.

Geplaatst in rubriek ,, Diverse uitgeverijen ”.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Jaartallen en Repetitieboekje bij Toen en Nu.

Door W.G. van de Hulst, Hoofd eener Christelijke school te Utrecht.

En R.Huizenga , Inspecteur bij het Christelijk Nationaal schoolonderwijs.

Geillustreerd door J.H.Isings Jr en waarvoor C.Jetses het omslag en 64 prenten heeft gemaakt.

Bij J.B.Wolters’U.M.- Groningen – Den Haag ,1924.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Sprekende Lijnen.

Handboekje bij het illustratief teekenen op het Indische Zwarte bord.

Met voor en achterzijde omslag en 32 pagina’s teekenvoorbeelden door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’U.M.-Groningen-Den Haag-Weltevreden,1922.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Kitab Batjaan.

3 Deeltjes , door Mara Soetan en R.Soekardi.

Met illustraties van Mohd. Sjafei en omslag en 17 prenten getekend door C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen-Den Haag -Weltevreden 1923-1924.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Pelita.

3 Deeltjes , door Mara Soetan en R.Soekardi.

Met illustraties van Mohd. Sjafei en omslag en 11 tekeningen van C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen-Den Haag -Weltevreden 1924.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Oemar en Min in de Desa.

Leesboek voor de Indische scholen.

Door R.A.H.Thierbach.

Met omslag en 23 prenten van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters , Groningen -Den Haag -Weltevreden , 1924.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Voor Jong Indie.

1e druk 1925-1926.

5 Deeltjes , Nieuw Indisch Leesboek.

Door A.M.de Man-Sonius met medewerking van H.P. van der Laak.

Met omslagillustraties en 73 prenten van C.Jetses in deel 1 , 1a ,2 en 2a.

Bij J.B.Wolters’ U.M., Groningen-Den Haag – Weltevreden.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Nieuwe schrijfcurcus voor de christelijke school.

8 Schrijfcahiers , met omslag illustratie van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen 1924

Twaalf speelliedjes voor school en huis.

Muziek van M.B.Warnink , tekst van A.M.de Man-Sonius.

Met medewerking van H.P. van der Laak.

En omslagillustratie voor en achterzijde en 20 prenten door C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Weltevreden.

1926.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Nieuw taalonderwijs.

12 Deeltjes, leerlingen en onderwijzersboekjes.

In het 1e leerling en onderwijzersboekje,24 illustraties en 4 opstelplaatjes van C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1926.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Palestina in Woord en Beeld.

Een serie van 13 schoolplaten voor de Bijbelse geschiedenis.

Door A. van Deursen , G.Meima en C.Wessels.

De landschappen zijn door L.Blum getekend en C.Jetses tekende voor deze platen de figuren.

J.B.Wolters -Groningen – Den Haag 1927 .

Deze platen zijn te zien onder de rubriek ,,Overzicht schoolplaten Jetses”.

Uit onze omgeving.

Een zestal leesboeken voor de middelklassen van Katholieke lagere scholen.

Door J.J.C.Starkenbrug , met omslagillustratie en 264 gekleurde en zwarte plaatjes van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters – Groningen -Den Haag , 1927-1930.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Afbeelding uit het Vierde deeltje.

Afbeelding uit het Vijfde deeltje.

Afbeelding uit het Zesde deeltje.

Twaalf nieuwe speelliedjes voor school en huis.

Muziek van M.B.Warnink , tekst van A.M.de Man-Sonius.

Met omslagillustratie voor en achterzijde en 20 prenten van C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters-Groningen-Den Haag-Weltevreden ,

1928.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Ons eigen boek.

6 Deeltjes , door W.Stavast en G.Kok.

J.B.Wolters -Groningen , 1929-1930.

Alleen omslag illustratie is door C.Jetses gemaakt.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Door Bloeiende velden.

Een viertal leesboeken voor het derde leerjaar.

Door T.van den Blink en J.Eigenhuis.

Met acht gekleurde plaatjes en omslagillustratie van C.Jetses en tal van zwarte plaatjes van S.Schroder.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag , 1930.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Afbeelding uit het Vierde deeltje.

Neerlands nieuwe gewest.

Door Gilles van Hees , Hoofd der Houtman school , Haarlem en ED.C..Witschey ,secretaris van de directie der zuiderzeewerken , ’s Gravenhage.

Omslagillustratie en 2 prenten van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’ Uitgevers-Maatschappij n.v.-Groningen-Den Haag – Batavia -1931.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

NO en NI.

3 Deeltjes , Leesboek voor de Hollandsche Inlandsche scholen .

Door H.Jongtien en M.Jasin.

Alleen derde deeltje geilustreerd door C.Jetses.

bij J.B.Wolters , Groningen-Den Haag, 1931.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Onderwijs en Opvoeding, 5e vermeerderde druk 1910.

Beknopt Leerboek voor Kweek-en Normaalscholen, door H.Scheepstra.

T Groningen bij J.B.Wolters’ U.M. 1910.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Onderwijs en Opvoeding, 13e omgewerkte druk.

Leerboek voor Kweekscholen, door H.Scheepstra.

Bezorgd door K.Dokter.

Bij J.B.Wolters’ Uitgevers – Maatschappij n.v. Groningen – Den Haag – 1929.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Fondscatalogus 1908.

Afbeelding uit bovenstaande catalogus.

Fondscatalogus 1836-1911.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus 1913.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus 1915.

Afbeelding uit bovenstaande catalogus.

Fondscatalogus Januari 1920.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus April 1922.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus Februari 1924.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus Februari 1926.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus 1928.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Tekstblad uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus September 1930.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus April 1932.

Van Uitgaven voor het voortgezet onderwijs.

October 1932.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Batavia.

Geen illustratie in catalogus van Jetses opgenomen.

Fondscatalogus October 1932.

Van Uitgaven voor het lager onderwijs.

October 1932.

Met bandversiering van C.Jetses.

J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Batavia.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Fondscatalogus 1937.

Afbeelding uit bovenstaand catalogus.

Catalogus 1836-1961.

Catalogus van de Jubileum – Tentoonstelling

van uitgaven van J.B.W. 1836 – 1961.

Boekjaar.

Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.

Wolters & Noordhoff 1836-1986.

Afbeeldingen uit boven staand boekje.

Het Ruischende Woud.

Het Ruisende Woud.

10 Deeltjes , eerste druk 1934.

Leesboek voor de lagere school , door Jac. van der Klei en J.B.Ubink.

In de deeltjes 1-2-3 en 4 zijn 171 prenten ,waarvan 16 in kleur geillustreerd door C.Jetses , de andere deeltjes door J.H.Isings.

Bij J.B.Wolters – Groningen -Den Haag.

Prospectus , Het Ruisende Woud.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

Afbeelding uit het Derde deeltje.

Afbeelding uit het Vierde deeltje.

Javaans Taalboek.

2 Deeltjes.

Met 96 prenten van C.Jetses.

J.B.Wolters, Groningen , 1936-1937.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Geschiedenis van Nederland.

Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

2 Deeltjes , door Jacobs,P.G.Schoenmakers en C.op de Beek.

Met 1 illustratie van C.Jetses.

J.B.Wolters ,Groningen ,1937.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Njenengake.

2 Deeltjes.

Alleen in deel 1 ,illustraties van C.Jetses.

Door H.C.Croes

J.B.Wolters ,Groningen -Den Haag, 1937-1939.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Van hoeveelheid tot getal ,Batavia – Leerlingenboekje , 1e druk.

Door J.Nauta , hoofd ener Christelijke school te Amsterdam en R.H.Zandvoort hoofd ener Openbare lagere school te Amsterdam.

Voorloper van Fundamenteel rekenen ,door P.A.Diels en J.Nauta.

Met 25 illustraties van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’Uitgevers-Maatschappij n.v. -Groningen – Batavia-1941.

Van hoeveelheid tot getal , 1e druk – blz.10-11.

De eerste druk is op last van de toenmalige bezetter ( 1940-1945 ) gewijzigd, het betreft de blz. 11 en 21.

De uniformen van de ,, Padvinders ” (Scouting) werden verboden en deze blz. werden door C.Jetses opnieuw getekend.

Zie voor de verschillen van blz.11,de boven en onderstaande afbeelding.

Van hoeveelheid tot getal, blz.10-11-uit de 2e druk 1942.

Van hoeveelheid tot getal, Batavia – Onderwijzersboekje , 2e druk.

Door J.Nauta , in leven hoofd ener Christelijke school te Amsterdam en R.H.Zandvoort hoofd ener Openbare lagere school te Amsterdam.

Geillustreerd door C.Jetses.

Onderwijzersboekje.

Voorloper van Fundamenteel rekenen ,door P.A.Diels en J.Nauta.

Met 25 illustraties van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’Uitgevers-Maatschappij n.v. -Groningen – Batavia-1941.

De ilustratie op voorzijde is hetzelfde als het leerlingenboekje er werd alleen de titel ,, Onderwijzersboekje ” aantoegevoegd.

De inhoud werd wel anders ingedeeld ,naast elke illustratie pagina werd nu een tekst pagina toegevoegd , zie afbeelding hieronder.

Van hoeveelheid tot getal, Onderwijzersboekje ,blz.17.

Van hoeveelheid tot getal, Djakarta – Leerlingenboekje.

9e druk 1952.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Van hoeveelheid tot getal, Djakarta – Onderwijzersboekje.

7e druk 1953.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Van hoeveelheid tot getal, Groningen – Leerlingenboekje.

Veertiende druk 1965.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Ontluikend Leven.

13 Taalkaartenseries met handleiding.

1e druk 1946 met 202 prenten , waarvan 142 in kleur door C.Jetses gemaakt.

Deze is geplaatst in de rubriek ,,Hoogeveen’s Leesmethode en Ontluikend leven”.

Oog en pen , deel 1en 2.

Elk deel met 20 Pagina’s plakplaatjes voor de 20 verhaaltjes voor het spreek en stelonderwijs.

In beeld gebracht door C.Jetses.

Uitgave van N.Samsom n.v. Alphen aan den Rijn ,1946.

Afbeelding uit deel 1.

Afbeelding uit deel 2.

La mappa.

2 Deeltjes , door Sitaba, La- Sappe Daeng en Nassa Daeng Matoetoe.

Met 48 illustraties van C.Jetses.

J.B.Wolters Groningen1946-1947.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Bosleven.

Biologisch leesboek ,voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leerjaar van het u.l.o.- onderwijs.

Door J.de Jonge.

Met omslagillustratie en 39 prenten van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v.Groningen-Batavia, 1948.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Bosleven.

Dit is de tweede druk , Groningen -Djakarta 1951, waarvan de omslag anders is dan de eerste druk. ( Zie staart van de Eekhoorn ) terwijl tekening van de omslag en blz.27 van eerste druk wel weer in de tweede druk op blz. 27 is afgedrukt.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

De Reinboge.

2 Deeltjes ,Lesboek foar Skoalle en Hus.

fan Dr.J.H.Brouwer .Heechlearaer to Grins.

En D.A.Tamminga ,learaer R.L.W.S. to Snits.

De omslagenillustraties zijn door C.Jetses gemaakt.

J.B.Wolters-Grins , Batavia 1949-1950.

Rumah dan Halaman.

Door Mohammad Sjafei.

Met omslagillustratie en 64 prenten van C.Jetses.

J.B.Wolters ,Groningen, 1950.

Geplaatst in rubriek ,, Indische boeken ”.

Tussen Riet en Biezen.

Biologisch leesboek ,voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leerjaar van het u.l.o.- onderwijs.

Door J.de Jonge.

Geillustreerd door G.Pfeiffer en omslagillustratie en 7 prenten door C.Jetses getekend.

Bij J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen-Djakarta , 1951.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Klank en Teeken.

6 Taalboekjes voor de Christelijke scholen uitgegeven in 1931 met een illustratie ontleend aan ,, Van Eigen Bodem ” .

Illustratie uit bovenstaand boek.

Ik blijf werken.

Orgaan van de Bedrijfsvereniging van J.B.Wolters.

9e en 10e jaargang.

Tekstblad uit bovenstaand boekwerk.

Ik blijf werken, Jubileum nummer 1836 – 1961.

Voorzijde.

Titelblad bovenstaand boek.

Achterzijde van bovenstaand boek.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Zonder Fouten.

Eenvoudige taalcursus voor de Volksschool.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Eerste stukje -Tweede leerjaar ,Eerste druk.

Met silhouetten getekend door C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters ,1909.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Zonder Fouten.

Eenvoudige taalcursus voor de Volksschool.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Achtste druk.

Herzien door K.Dokter, Leraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen.

Met silhouetten getekend door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters -Groningen-Den Haag , 1928

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Toelichtingsboekje ,Het badstrand te Scheveningen.

Nederland in woord en beeld, door B.A.Kwast.

Bij J.B.Wolters’ U.M.-Groningen, Den Haag.

Illustratie van Cornelis Jetses uit bovenstaand boekje.

Op de fiets door Nederland.

4 Deeltjes ,Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school.

Herzien door J.L.Hooftman, geillustreerd door W.K. de Bruin.

Uitgave van J.B.Wolters, Groningen – Den Haag.

Alleen in 2e stukje , 2e gedeelte een illustratie van C.Jetses.

Illustratie ,, De Gierpont bij Nijmegen ”, uit bovenstaand boekje.

Eerste Fransche lessen.

Geillustreerd door C.Jetses met tekeningen die oorspronkelijk zijn geplaatst in de series In ruimer kring – In en om de school – Met ons vieren.

Illustratie van Cornelis Jetses uit bovenstaand boekje.

Is het zoo geschied ?

Rudy Kousbroek.

Met illustraties van C.Jetses en J.H.Isings

Voordracht ,uitgesproken bij een ontvangst van auteurs van uitgaven voor het Beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie in de Martinikerk te Groningen op 19 Mei 1995.

Wolters – Noordhoff Groningen.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Lang leve , Kun je nog zingen.

De mooiste liedjes uit tachtig jaar.

Samengesteld door Wieteke van Dort.

Met tekeningen van Cornelis Jetses

Wolters Noordhoff Groningen.

Boekje + geluidscassette , van bovenstaande.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Cornelis Jetses , expositie Groningen ’78.

Kijken met Jetses naar toen.

Expositie ter gelegenheid van de landelijke opening van de Kinderboekenweek ’78.

30 September / 30 Oktober 1978.

Gezamelijk project van de Cornelis Jetses stichting en het Cultureelcentrum De Oosterpoort.

Leerlingen en docenten van de academie Minerva verzorgden de inrichting van deze expositie.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Goede Bekenden.

Liederen voor school en gezin,gekozen en van cijferschrift voorzien door Gilles van Hees , Hoofd eener school te Amsterdam.

Omslag is getekend door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’U.M. – Groningen – Den Haag ,1922.

Van Heinde en Verre.

Leesboek over planten , dieren en bedrijven.

In aansluiting bij de aardrijkskunde door G.Elgersma en J.Oosterkamp.

Bij J.B.Wolters u.m. – Groningen , Den Haag.

Opgave blad van Heinde en Verre.

Afb. uit deel I A , Planten en Dieren.

Afb. uit deel II A , Planten en Dieren.

Afb. uit deel III A , Planten en Dieren.

Afb. uit deel I B , Bedrijven.

Afb. uit deel II B , Bedrijven.

Van Heinde en Verre, Handleiding I.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Van Heinde en Verre, Handleiding II.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Natuurlijke Historie.

3 Delen, door J.W.Boerman en K.M.Knip.

Dierkunde I en Plantkunde II.

Deel III , Niet aanwezig in collectie.

Te Groningen bij J.B.Wolters’ U.M. ,1912 – 1913.

Tekening uit deel 1.

Tekening uit deel 2.

Natuurkennis voor de Volksschool.

Tweede deeltje A. Planten en Dieren.

Door H.Scheepstra en W.Walstra.

Bij J.B.Wolters -Groningen- Den Haag, 1919.

Met onderstaande tekeningen van C.Jetses.

In de levende natuur, eerste stukje.

Leesboek ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke historie, voor Christelijke scholen.

Door P.van Aalten en A.C.den Besten,hoofden van Chr.scholen te Utrecht..

Eerste stukje – vierde leerjaar, geillustreerd o.a. door C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters 1911.

Illustratie uit bovenstaand boekje.

In de levende natuur,tweede stukje.

Leesboek ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke historie, voor Christelijke scholen.

Door P.van Aalten en A.C.den Besten, hoofden van Chr.scholen te Utrecht.

Tweede stukje – Vijfde leerjaar, geillustreerd o.a. door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters – Groningen ,Den Haag 1923.

Illustraties uit bovenstaand boekje.

Van de school het leven in.

4 Deeltjes ,o.a. met illustraties van C.Jetses.

Leesboek voor voortgezet lager onderwijs, herhalings en opleidingsscholen.

Door Y.Zijlstra.

Te Groningen bij J.B.Wolters’ U.M. 1910.

Afbeelding uit deel 1.

Afbeelding uit deel 2.

Afbeelding uit deel 3.

Afbeelding uit deel 4.

Van vroeger tijden.

Door P.Oosterlee en H.Wagenvoort.

Bij J.B.Wolters -Groningen -Den Haag.

In dit boekje staat 1 tekening in deel 1 namelijk : “In de ridderzaal”. Deze tekening staat ook in Vaderlandsche Geschiedenis.

De Kleuter Jaren.

Het kind van 3 tot en met 6 jaar.

Een overzicht voor leerkrachten aan kleuterscholen en ouders.

Door B.J.Douwes.

Uitgave van J.B.Wolters -Groningen-Batavia.

Illustraties uit bovenstaand boekje.

Heemkennis in het lager onderwijs.

Door J.G.Bos.

Hoofd der leerschool van het Haagsch Genootschap te ‘s-Gravenhage.

Bij J.B.Wolters’ Uitgevers- Maatschappij n.v.

Groningen – Batavia -1941.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.