Indische boeken met illustratie’s van Cornelis Jetses
Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

 

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

 

Catalogus voor Nederlandsch Oost- Indie.

Nieuwe uitgaven van J.B.Wolters , Groningen – Den Haag.

Ten dienste van de scholen in Nederlandsch Oost – Indie.

December 1919.

 

Afbeelding van de ,,Klassikale Indische leesplank”, uit bovenstaande catalogus.

 

Afbeeldingen uit bovenstaande catalogus.

 

 

 

Achterzijde van Catalogus voor Nederlandsch Oost- Indie.

 

Afbeelding van de Indische Ot.

 

Ot en Sien.

 

4 Deeltjes , Ot en Sien .

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra Met omslagillustratie en 237 prenten ,waarvan er 16 in kleur zijn verschenen en 112 silhouetten, getekend door C.Jetses.

Uitgave van ,,Nog bij Moeder ” voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Bewerkt door A.F.PH.Mahn.

J.B.Wolters – Groningen 1910-1913.

 

Afbeelding uit het Eerste boekje.

 

Afbeelding uit het Tweede boekje.

 

Afbeelding uit het Derde boekje.

 

Afbeelding uit het Vierde boekje.

 

Pim en Mien.

 

4 Deeltjes.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

1e druk-deel 1 en 2 in 1914-1e druk deeltjes 3 en 4 in 1919.

Met omslagillustratie en 257 prenten waarvan 8 in kleur ,door C.Jetses gemaakt.

Voorloper van ,, Ot en Sien ” voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Bewerkt door A.F.PH.Mahn.

J.B.Wolters – Groningen 1914-1919.

 

Afbeelding uit het Eerste boekje.

 

Afbeelding uit het Tweede boekje.

 

Afbeelding uit het Derde boekje.

 

Afbeelding uit het Vierde boekje.

 

Geschiedenis van Nederland , Indie.

Voor de Indische lagere scholen.

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje.

1e druk in 1926.

Met tal van illustraties door J.H.Isings Jr. en C.Jetses en omslagillustratie van C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen.

Bovenstaande omslag is in de latere druk gewijzigd naar onderstaand omslag met de tekst ,,Voor de lagere scholen in Indonesie”.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Geschiedenis van Nederland , Indonesie.

Voor de lagere scholen in Indonesie.

Door J.W.de Jongh en A.G. van Poelje, omstreeks 1948.

Zesde druk.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveens Leesmethode voor de scholen in Nederlansch Oost-Indie.

Leesplank met vertelselplaat voor klassikaal gebruik.

Nog niet aanwezig.

 

Met dank aan Annet voor afbeelding.

Leesplankje nog gezocht.

 

Leesplankje met letterdoosje.

 

Dit leesplankje , leescarton en toelichting nog steeds door mij gezocht.

Toelichting bij Hoogeveen’s leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Leescarton.

 

Letterdoosje voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

 

Letterdoosje wordt kosteloos geleverd bij Hoogeveen’s Leesplankje.

Uitgave van J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij N.V.,

Groningen – Den Haag.

Er is een letterdoosje uitgegeven met de plaatsnaam ,,Weltevreden ”erop vemeld,helaas nog geen afbeelding.

 

Letterdoosje wordt kosteloos geleverd bij Hoogeveen’s Leesplankje.

Uitgave van J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij N.V.,

Groningen – Den Haag – Batavia.

 

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs , voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

 

Door M.B.Hoogeveen.

J.B.Wolters-Groningen, Den Haag.

 

Afbeelding uit bovenstaande Handleiding.

 

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs , toelichting bij Hoogeveen’s leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Door M.B.Hoogeveen.

3e druk ,uitgave J.B.Wolters Groningen – Den Haag – Weltevreden.

 

Schematische afbeelding uit bovenstaande Handleiding.

 

 

Nieuw Taal Onderwijs.

Een methode voor het lager onderwijs in Indie.

Voor de leerlingen , door W.P.Jonkmans en Dr.G.J.Nieuwenhuis.

12 Deeltjes, leerlingen en onderwijzersboekjes.

In het 1e leerling en onderwijzersboekje,24 illustraties en 4 opstelplaatjes van C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag – Weltevreden.1926.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Paralel met bovenstaand boekje werd een serie zogenaamde ,, Opstelplaatjes ” uitgegeven.

Een van de vier illustraties afgebeeld die door C.Jetses werd getekend.

Andere illustraties zijn door Gabrielse getekend.

 

Kort en Goed.

Cijfer en Rekenboek voor de Indische Lagere School.

6 Deeltjes, Omslag door Jetses getekend.

Door J.Den Hollander, uitgaven van J.B.Wolters-Groningen-Den Haag-Weltevreden.

 

Indische Leescarton.

Het Indische Leescarton is in 1916 gedrukt , als een verkleinde Klassikale leesplank.

Bedoeld om behulpzaam te zijn bij het aanvankelijk lezen voor de Indische scholen, en derhalve een verlengstuk van de leesserie ,, Van Vier Kinderen“.

Maar dit Leescarton is nooit in gebruik geweest of uitgegeven.

 

Van vier kinderen.

 

5 Deeltjes.

Eerste serie leesboekjes voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie , door A.F.PH.Mann.

1e Druk, 1916-1920 met omslagillustratie en 205 prenten ,waarvan 5 in kleur.

Groningen ,J.B.Wolters.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Afbeelding uit deel 3.

 

Afbeelding uit deel 4.

 

Afbeelding uit deel 5.

 

Panjoengsi Basa.

 

Afbeelding uit deel 3, Panjoengsi Basa.

 

Kembang Setaman.

Waarvan enkele verschillende omslagen afgebeeld.

6 Deeltjes ,door A.C.Deenik en A. van Dijck , met illustraties van W.K.de Bruin en J.J.Lary en met omslag illustratie en 14 prenten, waarvan1 in kleur door C.Jetses gemaakt.

De illustratie’s door Jetses gemaakt staan alleen in de deeltjes 1 en 2.

1e druk , 1917-1920.

J.B.Wolters , Groningen -Den Haag , 1917-1920.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje, deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

Kembang Setaman.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

 

 

 

Ver van huis.

 

2 Deeltjes ,een vervolg op ,, Ot en Sien ” ,door Jan Ligthart en H.Scheepstra .

Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie , bewerkt door A.F.PH.Mann .

Met omslagillustratie en 108 prenten , waarvan 4 in kleur door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen , 1918-1920.

 

Afbeeldingen uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

De Lotgevallen van een Indisch stuivertje.

Door H.Schroo.

Met 4 gekleurde platen van C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen – Den Haag , 1920.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Uitgave voor de huiskamer.

In 1918 verscheen een uitgave voor de huiskamer.

Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost- Indie.

Door H.Schroo.

Eerste bundel ,met Bandversiering en 4 gekleurde platen van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’ U.M. -Groningen , Den Haag , 1918.

In 1920 verscheen een Maleise versie ,getiteld ,, Nasib Satoe Kelip ”.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Ons Zanguurtje.

3 Deeltjes , Zangmethode in Liederen door Lena Kruithof van Diggelen.

Met omslagillustratie en 105 prentjes door C.Jetses .

J.B.Wolters ,Groningen -1921.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

Afbeelding uit deel 3.

 

Panglipoer Galih.

Maleische versie.

Door G.C.Jansen en A. van Dijck.

Omslag illustratie en 25 prenten ,waarvan er 1 in kleur is, door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen-Den Haag , 1923.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Djalan Ke Barat – Weg tot het westen.

4 Deeltjes, Nederlandse taalcursus voor Maleis sprekenden.

Door H.P. van der Laak , Mohammad Sjafei en Dr. G.J.Nieuwenhuis.

Geillustreerd door A.Bokhorst en C.Jetses die de omslag en 103 prenten ,waarvan er 1 in kleur heeft gemaakt.

Bij J.B.Wolters , Groningen – Den Haag , 1922-1924.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Afbeelding uit deel 3.

 

Afbeelding uit deel 4.

 

Boekoe Peladjeran Bahasa Melajoe.

 

In dit boekje staan illustraties van C.Jetses die ook in ,, Djalan Ke Barat – Weg tot het westen “, staan.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Boekoe- Peladiaran.

In dit boekje staan illustraties van C.Jetses die ook in ,, Djalan Ke Barat – Weg tot het westen “, staan.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

In en om de Desa.

2 Deeltjes, 1e druk in 1923 .

Leesboekje over mensen , dieren en planten voor de Indische scholen.

Door H.Schroo, met illustraties van M.A.Koekkoek en waarvoor C.Jetses de omslagen en 30 prenten heeft gemaakt.

J.B.Wolters-Groningen.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Di Padesan.

2 Deeltjes,

Dit is de Soendanese versie van ,,In en om de Desa”.

Door H.Schroo, met illustraties van C.Jetses en M.A.Koekkoek.

Bij J.B.Wolters , Groningen- Den Haag-Weltevreden ,1926.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

 

Didalam Dan Diloear Kampoeng.

 

Dit is de Maleise versie van ,, In en om de Desa ”,

2 Deeltjes door H.Schroo, met illustraties van M.A.Koekkoek en waarvoor C.Jetses de omslagen en 30 prenten heeft getekend.

Bij J.B.Wolters ,Groningen – Den Haag ,1928-1932.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Sprekende Lijnen, Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Eerste druk.

Handboekje bij het illustratief teekenen op het Indische Zwarte bord.

Met voor en achterzijde omslag en 32 pagina’s teekenvoorbeelden door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’U.M.-Groningen-Den Haag-Weltevreden,1922. Museumlaan 4.

 

Sprekende Lijnen, Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Tweede druk.

Handboekje bij het illustratief teekenen op het Indische Zwarte bord.

Met voor en achterzijde omslag en 32 pagina’s teekenvoorbeelden door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’U.M.-Groningen-Den Haag-Weltevreden,1928. Gang Scott 5.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekjes.

Achterzijde ,, Sprekende Lijnen ”.

 

Sprekende Lijnen, Groningen-Batavia.

Handboekje bij het illustratief teekenen op het Indische Zwarte bord.

Vijfde druk.

Met voor en achterzijde omslag en 32 pagina’s teekenvoorbeelden door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’Uitgeverssmaatschappij n.v. -Groningen-Batavia,1949.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Kitab Batjaan.

3 Deeltjes , door Mara Soetan en R.Soekardi.

Met illustraties van Mohd. Sjafei en omslag en 17 prenten getekend door C.Jetses.

J.B.Wolters , Groningen-Den Haag -Weltevreden 1923-1924.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Afbeelding uit deel 3.

 

Kitab Batjaan.

Deeltje 3.

Pelita.

3 Deeltjes , door Mara Soetan en R.Soekardi.

Met illustraties van Mohd. Sjafei en omslag en 11 tekeningen van C.Jetses.

Arabische tekst.

J.B.Wolters , Groningen-Den Haag -Weltevreden 1924.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Woorden lijst , behorende bij boekje ,, Pelita ”.

 

 

Oemar en Min in de Desa.

 

Leesboek voor de Indische scholen.

Door R.A.H.Thierbach.

Met omslag en 23 prenten van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters , Groningen -Den Haag -Weltevreden , 1924.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Voor Jong Indie, 1e druk.

 

1e druk 1925-1926.

5 Deeltjes , Nieuw Indisch Leesboek.

Door A.M.de Man-Sonius met medewerking van H.P. van der Laak.

Met omslagillustraties en 73 prenten van C.Jetses in deel 1 , 1a ,2 en 2a.

Bij J.B.Wolters’ U.M., Groningen-Den Haag – Weltevreden.

 

Afbeelding uit het Eerste boekje.

 

Afbeelding uit het Tweede boekje.

 

Voor Jong Indie, 3e druk.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

Voor Jong Indie , A.

1e druk 1925-1926.

5 Deeltjes , Nieuw Indisch Leesboek.

Door A.M.de Man-Sonius met medewerking van H.P. van der Laak.

Met omslagillustraties en 73 prenten van C.Jetses in deel 1 , 1a ,2 en 2a.

Bij J.B.Wolters’ U.M., Groningen-Den Haag – Weltevreden.

Afbeelding uit het Eerste boekje.

Afbeelding uit het Tweede boekje.

Twaalf speelliedjes voor school en huis.

Muziek van M.B.Warnink , tekst van A.M.de Man-Sonius.

Met medewerking van H.P. van der Laak.

En omslagillustratie voor en achterzijde en 20 prenten door C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters -Groningen-Den Haag-Weltevreden.

1926.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Achterzijde , ”Twaalf speelliedjes voor school en huis”.

Twaalf nieuwe speelliedjes voor school en huis.

Muziek van M.B.Warnink , tekst van A.M.de Man-Sonius.

Met omslagillustratie voor en achterzijde en 20 prenten van C.Jetses.

Uitgave van J.B.Wolters-Groningen-Den Haag-Weltevreden ,

1928.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Afbeelding achterzijde bovenstaand boek.

 

 

Soen en Sen.

6 Leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs door W.Stavast en G.Kok.

Waarvan de omslagtekst is ontworpen door C.Jetses.

 

Ons eigen boek.

 

6 Deeltjes , door W.Stavast en G.Kok.

J.B.Wolters -Groningen , 1929-1930.

Alleen omslag illustratie is door C.Jetses gemaakt.

 

Taalboekjes.

Paralel serie, behorende bij ,,Ons eigen boek ” .

Drie deeltjes, door W.Stavast en G.Kok.

Bij J.B.Wolters, Groningen-Den Haag-Weltevreden.

Alleen omslag illustratie is door C.Jetses gemaakt.

 

NO en NI.

3 Deeltjes , Leesboek voor de Hollandsche Inlandsche scholen .

Door H.Jongtien en M.Jasin.

Alleen derde deeltje geillustreerd door C.Jetses.

bij J.B.Wolters , Groningen-Den Haag, 1931.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

JavaansTaalboek.

 

2 Deeltjes.

Met 96 prenten van C.Jetses.

J.B.Wolters, Groningen , 1936-1937.

 

 

Geschiedenis van Nederland.

2 Deeltjes , door Jacobs,P.G.Schoenmakers en C.op de Beek.

Voor de Katholieke scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

J.B.Wolters ,Groningen ,1937.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Njenengake.

 

2 Deeltjes.

Alleen in deel 1 ,illustraties van C.Jetses.

Door H.C.Croes

J.B.Wolters ,Groningen -Den Haag, 1937-1939.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

La mappa.

 

2 Deeltjes , door Sitaba, La- Sappe Daeng en Nassa Daeng Matoetoe.

Met 48 illustraties van C.Jetses.

J.B.Wolters Groningen1946-1947.

Dit boekje is geschreven in het ,,Boeginees ” ,een van de talen die in een deel Indonesie werd gesproken.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

 

Rumah dan Halaman.

Door Mohammad Sjafei.

Met omslagillustratie en 64 prenten van C.Jetses.

J.B.Wolters ,Groningen, 1950.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Javaans.

Als vraag had ik bij deze boekjes gesteld, in welke taal deze boekjes waren geschreven.

Het antwoord van M.Dekker : De Javaanse taal.

 

Javaans boekje 1.

 

4 Deeltjes .In dit boekje staan tekeningen van C.Jetses ,het vreemde is dat C.Jetses zij naam heeft verborgen in zijn tekeningen .

Zie onderstaande illustratie als voorbeeld , ik heb signering geel gemaakt.

Zo zijn er veel tekeningen met deze verborgen signering en het vreemde is dat er op geen enkele illustratie Jetses zijn naam gewoon onder een illustratie staat.

Wie heeft hier een verklaring voor of kan mij verder op weg helpen met de omschrijving van dit soort boekjes.

 

Afbeelding uit deel 1.

 

Javaans boekje 11.

 

Afbeelding uit deel 2.

 

Javaans boekje 11I.

 

Afbeelding uit deel 3.

 

Javaans boekje 1V.

 

Door Nederlandsch Oost-Indie

Bandversiering door C.Jetses

Schetsen van Land en Volk

Bewerkt door T.J.Bezemer.

Met een inleiding van J.F.Niermeyer.

Te Groningen bij J.B.Wolters , 1906

 

 

Indie.

Met 8 Illustraties van C.Jetses.

Geillustreerd weekblad voor Nederland en Kolonien

Eerste jaargang April 1917- April 1818

Cliche’s en druk van Joh. Enschede en zonen – Haarlem.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Nederlandsch-Indie.

3 Deeltjes, I- II A -II B.

Aardrijkskundig Leesboek door J.L.Hooftman en K.G.Houwen.Hoofden van scholen te s’Gravenhage.

Geilustreerd door W.K.de Bruin.

Onderwijzer te ’s Gravenhage.

Ilustratie van C.Jetses in Tweede deeltje A en B.

 

Afbeelding uit Tweede deeltje A.

 

Afbeelding uit Tweede deeltje B , is hetzelfde als de afb. uit Indie in Woord en Beeld.

 

Nederlandsch- Indie.

Aardrijkskundig Leesboek I, naar Nederlandsch-Indie-Java.

Door J.L.Hooftman en K.G.Houwen, met medewerking van J.P.Leenhouts.

Uitgave van J.B.Wolters-Groningen-Batavia.

 

Indie in Woord en Beeld.

Met illustratie’s o.a. van C.Jetses, die ook in de 2e serie van ,, De wereld in ” staan.

Door J.A.Hilgers , uitgegeven door J.B.Wolters – Groningen 1908.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

c

 

Onze planten en dieren 1.

3 Deeltjes , Leesboek voor de hoogere klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indie, door H.Schroo.

Met gekleurde platen en illustraties van M.A. Koekkoek en H.Verstijnen.

Met in Eerste en Derde deeltje een illustratie van C.Jetses.

Bij J.B.Wolters , Groningen-Den Haag -Weltevreden, 1924

 

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

 

Afbeelding uit het Derde deeltje.

 

Onze Planten en Dieren, Indonesie.

2 Deeltjes.

Leesboek voor de hogere klassen der lagere scholen in Indonesie.

Door H.Schroo, met llustraties van M.A.Koekkoek en H.Verstijnen.

In 1e deeltje onderstaande illustratie van C.Jetses.

 

 

Plantkunde.

2 Deeltjes , voor de hoogste klassen der lagere scholen in Nrderlandsch Oost-Indie door J.W.A. van Welsum.

In tweede deeltje 3 illustraties van C.Jetses .

Bij J.B.Wolters ,Groningen-Den Haag-Weltevreden 1927.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.