Hoogtepunten uit mijn schoolklas
Mijn schoolklas

Vanaf ong. Juli 1974 dat ik inmiddels bezig ben met mijn verzameling heb ik naast Cornelis Jetses illustraties veel andere schoolmaterialen verzameld. Van deze materialen heb ik een eigen schoolklas ingericht. In dit gedeelte van de site laat ik u enkele hoogtepunten van mijn verzameling zien.

3 VERSCHILLENDE DOZEN VOOR DE VERKEERSLESSEN.

3 nieuwe dozen met verkeerstekens en verkeerstekens voor het magn. verkeersbord , set 1 , 2 en 3.

 

 

Apart leesplankje , Aap – noot – mies , enz.

Tekenaar onbekend.

Catalogus, Nederlandsche Schoolplaten.

Wolters geeft in verschillende jaren een catalogus uit met daarin vermeld de door hun nieuw of gewijzigde uitgebrachte schoolplaten.

Nederlandsche Schoolplaten ong.1915.

Uitgave:

J.B.Wolters – Groningen en

J.B.Wolters – Groningen , Den Haag.

 

“Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis” .

Deze schoolplaten van de serie Vaderlandsche Geschiedenis heb ik geplaatst in de rubriek ,, Vaderlandse Geschiedenis”.

 

De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787.

Getekend door J.J.R. De Wetstein Pfister.

De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572.

Getekend door Gerard van Hove.

 

 

Schoolplaten voor de serie ,,Vaderlandse Geschiedenis ” getekend door J.H. Isings” zijn geplaatst in rubriek,,Schoolplaten getekend door Isings”.

“Behouden Huys Nova Zembla”.

“Krijgsraad Voor De Vierdaagse Zeeslag, 1666”.

Nederlandsche Schoolplaten October 1922.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

 

Ook een uitgave c.a. 1923/1924 met dezelfde omslag als bovenstaand.

 

Nederlandsche Schoolplaten Februari 1925.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

 

Nederlandsche Schoolplaten, Augustus 1927.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

 

Nederlandsche Schoolplaten, Maart 1931.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

 

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Batavia.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

 

Bijlage uit bovenstaande catalogus.

 

Nederlandse Schoolplaten 1940.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Batavia.

 

Schoolplaten serie: P.R.Bos. Platen A. O.

Afbeeldingen geplaatst in rubriek ,, Schoolplaten Aardrijkskundig onderwijs.

De Maashaven te Rotterdam.

Getekend door B.Bueninck.

Schoolplaten serie: Nederland in Woord en Beeld.

Door P.R.Bos – B.A.Kwast – F.Pelder .

Afbeeldingen geplaatst in rubriek ,, Schoolplaten Aardrijkskundig onderwijs.

De Rijn bij Rhenen ,1919.

Getekend door B.Bueninck.

Serie: Aardrijkskundige wandplaten van Nederland.

Door R.Schuiling en J.M.de Feyter.

Uitgave van N.V.Erven P.Noordhoff.

Afbeeldingen geplaatst in rubriek ,, Schoolplaten Aardrijkskundig onderwijs.

Landbouw in het noorden van Groningen ,1916.

Naar een olieverfschilderij door Johan Dijkstra.

 

Schoolplaten getekend door M.A.Koekkoek.

Alle serie’s afgebeeld in rubriek ,, Koekkoek schoolplaten ”

“Het Naardermeer”.

 

 

 

Onze West Europese kleine vogels.

Vijf wandplaten naar aquarellen van J.H.Wallner.

Uitgave van J.B.Wolters.

 

In het barre getij.

 

Minnaars van de ruimte.

 

Bosvolkje.

 

Bonte wereld.

 

Vrienden van het naaldhout.

 

 

Schoolplaten van diverse illustrators.

 

Schadelijke Vogels.

Getekend door W.K. de Bruin.

 

Winterplaat van P.v.Geldorp.

Bij den Boer .

Uit de serie ,, Van Kindertaal tot Moedertaal ”.

Uitgave van M.Stenvert Zoon.

Getekend door Stan de Reuder.

Laatste gevecht aan de Grebbelinie.

Huzaren en Marechaussee’s verdedigen het viaduct te Rhenen , Mei 1940.

De Capitulatie te Wageningen.

Het Duitse leger geeft zich over , Mei 1945.

Onze Zuivelbereiding.

Serie van 6 schoolplaten geteken door M.Guthschmidt.

Prospectus, Onze zuivelbereiding.

Prospectus ,zuivelbereiding binnenzijde.

Schoolatlas voor Bijbelsche geschiedenis.

 

Afbeelding uit bovenstaande Atlas.

Verklarende plaat van het kerkelijk jaar.

Diverse.

Klein materiaal

Film Kast.

In deze kast een gedeelte van mijn Fibo – Fibocolor filmstrookjes verzameling , ook verzamel ik de filmstrookjes van de andere uitgevers en de bijbehorende tekst boekjes.

Zoals b.v. de strookjes van N.C.R.V. – K.R.O. -Polygoon en P.O.C. – C.P.I. en andere voorkomende merken.

.

 

Overzicht Klas

 

Klassikaal telraam.

 

Detail Telraam.

Het opvallende van dit klassikale telraam is dat er ook met halve bolletjes wordt gewerkt.