Hoogeveen’s Leesmethode en Ontluikend Leven
Hoogeveen’s Leesmethode en Ontluikend Leven.

 

Hierbij probeer ik een overzicht te geven van de verschillende periodes van uitgifte van lesmaterialen. Het is natuurlijk zo dat de leesmethode niet steeds hoefde te veranderen als J.B. Wolters een nieuwe uitgifte deed. Dan veranderde alleen de tekst op het materiaal. Als voorbeeld: de vertelselplaat en het leesplankje van Groningen-Batavia. De tekst veranderde in Groningen-Djakarta nadat J.B. Wolters een kantoor had geopend in Djakarta.

Hieronder is een overzicht gemaakt van de verschillende methodes. Hier zijn duidelijk verschillen te zien in de methodes. Als voorbeeld: de veranderingen die werden doorgevoerd tussen de uitgaves van 1909-1910 en 1930.

Aanvulling op materiaal en tekst is zeer welkom.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

 

Mattheus Bernhard Hoogeveen.

Bedenker van het Hoogeveen’s Leesplankje en Leesmethode.

Geboren 28 September 1862 te Giethoorn.

Overleden 5 Mei 1941 te Haarlem.

Foto overgenomen uit ,,Honderd jaar aap-noot-mies ,Een úitgelezen’begrip

Een uitgave van: Kultuerried Ljouwerteradiel.

 

 

Aankondiging van het Hoogeveen’s Leesplankje en Klassikale leesplank , Brinkgreve 1904.

 

Klassikale Leesplank met Gat.

Afbeelding uit School en Leven , 1907-1908.

 

Aankondiging in School en Leven 1907-1908 van de Leesplank met gat.

Afbeelding uit School en Leven 1907-1908.

 

Derde Leesboekje behorend bij bovenstaande methode.

Door M.B.Hoogeveen., Derde druk 1904.

Uitgave van Firma Brinkgreve te Deventer.

 

 

Ontwerp Hilgers Leesplankje.

Hoogeveen’s Leesplankje , uitgave van J.B.Wolters te Groningen 1908.

Ontwerp voor de scholen in Nederlandsch Oost Indie.

Strookje , met tekst door Jetses geschreven : Schets voor de Indische uitgave.

Dit leesplankje is nooit uitgegeven.

 

Krantenartikel , Hoogeveen’s Leesmethode.

Artikel uit het Algemeens Handelsblad ,gedateerd 22-02-1910.

Met toestemming van de ,, Koninklijke Bibliotheek ” overgenomen van de site ,http://kranten.kb.nl/

 

Hoogeveen’s klassikale verbeterde Leesplank op standaard.

Kopie uit Handleiding.

 

 

Klassikale leesplank, 1909/1910

 

Vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank 1909 – 1910..

Uitgave van J.B.Wolters te Groningen.

 

Hoogeveen’s Leesplankje 1909 – 1916.

Uitgave van J.B.Wolters – Groningen.

Uitgave van J.B.Wolters – Groningen.

Uitgave met kort streepje bij Wei-de en Scha-pen.

Met dank aan Annet.

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende Letterdoosjes.

Opschrift van de doosjes : Letterdoosje wordt Kosteloos geleverd bij Hoogeveen’s verbeterd leesplankje. Op de zijkant van de deksel staat: Uitgave van J.B.Wolters te Groningen.

Het kleine blikje had de letters van het bovenste rijtje en het grotere blikje de 2 volgende regels.

 

Strook letters.

 

Letters nog in het karton.

 

Handleiding.

 

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Door M.B.Hoogeveen.

Derde druk , 1911

J.B.Wolters – Groningen.

 

Schematische tekeningen uit bovenstaande handleiding.

 

 

Handleiding voor Kweekelingen en Studerende onderwijzers.

 

 

Kort overzicht van leesmethode van Hoogeveen’s Leesmethode ten behoeve van .

Kweekelingen en studerende onderwijzers door,

M.B.Hoogeveen.

Vierde druk , te Groningen bij J.B.Wolters , 1914.

 

 

Hoogeveen’s leesmethode.

Voorzijde , Zevende druk 1910.

6 Deeltjes , opnieuw bewerkt door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen.

 

Afbeelding uit het Eerste Leesboekje.

 

Achterzijde bovenstaand boekje.

 

Proeve van illustratie.

Eerste tot Zesde leesboekje.

 

Afbeelding uit het Tweede Leesboekje.

 

Afbeelding uit het Derde Leesboekje.

 

Afbeelding uit het Vierde Leesboekje.

 

Afbeelding uit Vijfde Leesboekje.

 

Afbeelding uit Zesde Leesboekje.

 

 

Uitgave voor de Christelijke school.

6 Leesboekjes , Eerste druk 1912.

Bij Hoogeveen’s Leesmethode opnieuw bewerkt door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Uitgave voor de Christelijke School , bewerkt door A.J.Drewes. Bij J.B.Wolters – Groningen.

 

Afbeelding uit het Eerste Leesboekje.

 

Afbeelding uit het Tweede Leesboekje.

 

Afbeelding uit het Derde Leesboekje.

Afbeelding uit het Vierde Leesboekje.

Afbeelding uit het Vijfde Leesboekje.

Afbeelding uit het Zesde Leesboekje.

 

Dicteer doos 1909 / 1910 , Groningen, bovenzijde.

 

Dicteer doos open.

 

Tekst op Dicteerdoos Groningen.

 

 

 

Vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank 1917 – 1934.

Uitgave van J.B.Wolters , Groningen – Den Haag.

 

Handleiding.

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Door M.B.Hoogeveen.

Zesde druk , 1916.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

 

Handleiding.

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Door M.B.Hoogeveen.

Achtste druk, 1920.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

 

Toelichtings boekje voor schriftelijke studie.

 

Toelichting van Hoogeveen’s Leesmethode voor het aanvankelijk Leesonderwijs door J.Wijngaarden , Hoofd der ,, Groen-van-Prinstererschool ” Amsterdam.

Instituut J.H.van der Vliet – Dinxperlo.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveen’s Leesplankje 1917 – 1934.

Uitgave van J.B.Wolters – Groningen , Den Haag

Uitgave met langer streepje bij Wei-de en Scha-pen.

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende letterdoosjes.

 

Opschrift van bovenzijde deksel is hetzelfde als uitgave 1909 – 1916 , alleen op de zijkant deksel staat:Uitgave van J.B.Wolters – Groningen , Den Haag.

 

Dicteer doos 1909 / 1934 , Groningen Den Haag.

 

 

Tekst op Dicteerdoos , Groningen – Den Haag.

 

Eerste Leesboekje , Hoogeveen’s Leesmethode.

Nieuwe uitgave 1931 – J.B.Wolters -Groningen, Batavia.

 

Afbeelding uit het Eerste Leesboekje.

 

Tweede Leesboekje , Hoogeveen’s Leesmethode.

J.B.Wolters – Groningen, Den Haag.

 

Afbeelding uit het Tweede Leesboekje.

 

Afb. uit het Derde Leesboekje, blz. 3.

Van blz. 3 is de tekst en illustratie links boven afwijkend van blz. 3 van de uitgave voor de Christelijke school, zie onderstaande afbeelding..

Uitgave voor de Christelijke school, Derde Leesboekje.

Afb. uit het Derde Leesboekje, blz. 15.

Van blz. 15 is de tekst en illustratie links onder afwijkend van blz. 15 van de uitgave voor de Christelijke school, zie onderstaande afbeelding..

 

Uitgave voor de Christelijke school, Derde Leesboekje, blz.15.

Afb. uit het Vierde Leesboekje.

 

Afb. uit het Vijfde Leesboekje.

 

Afb. uit het Zesde Leesboekje.

 

Onderwijs en Opvoeding.

Leerboek voor kweekscholen , door H.Scheepstra.

Dertiende omgewerkte druk, bezorgd ddor K.Dokter.

J.B.Wolters – Groningen , Den Haag.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Klassikale leesplank , 1932

 

 

Vertelselplaat bij Hoogeveen’s verbeterde Leesplank 1932.

Afbeelding uit Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen door M.B.Hoogeveen.

J.B.Wolters -Groningen , Batavia 1932.

 

Leesboekje , met stempel Nood-Cartonnage.

6 Leesboekjes , bij Hoogeveen’s Leesmethode door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Verzorgd door Gilles van Hees.

Geillustreerd door C.Jetses.

Bij J.B.Wolters’Uitgevers Maatschappij n.v. Groningen – Batavia -1943

 

Stempel Nood- Cartonnage.

Oorlogs-Uitvoering.

Van Gorcum & Comp.,Assen.

 

Uitgave voor de Christelijke school.

 

6 Leesboekjes , Tiende druk 1931 , Nieuwe uitgave.

Bij Hoogeveen’s Leesmethode opnieuw bewerkt door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Met nieuwe illustraties van C.Jetses.

Uitgave voor de Christelijke School , bewerkt door A.J.Drewes. Bij J.B.Wolters’ Uitgevers Maatschappij n.v. Groningen – Den Haag – Batavia.

 

Afb. uit het Eerste Leesboekje.

 

Afb. uit het Tweede Leesboekje.

 

Afb. uit het Derde Leesboekje.

 

Afb. uit het Vierde Leesboekje.

 

Afb. uit het Vijfde Leesboekje.

 

Afb. uit het Zesde Leesboekje.

 

M.B.Hoogeveen Leesoefeningen.

 

6 Deeltjes , Ter inleiding van M.B.Hoogeveen, J.Ligthart en H.Scheepstra

Bij J.B.Wolters – Groningen, Den Haag, Batavia, 1931.

Afbeelding uit Deel I.

De afbeeldingen in deze boekjes zijn hetzelfde als uit het onderstaand boekje.

 

M.B.Hoogeveen Leesoefeningen.

Afwijkende tekst als bovenstaand boekje.

Zesde druk.

Verzorgd door Gilles van Hees, hoofd der dag-openluchtschool te Haarlem.

J.B.Wolters, Groningen., Djakarta.

Afbeelding uit Deel I , met andere tekst.

 

Afbeelding uit Deel II.

 

Afbeelding uit Deel III.

 

Afbeelding uit Deel IV.

 

Afbeelding uit Deel V, 1e druk 1931.

 

Afbeelding uit Deel V, vanaf 2e druk.

 

Afbeelding uit Deel VI.

 

Hoogeveen’s Leesplankje 1934 – 1950 .

Op achterzijde de vermelding , Hoogeveen’s Leesplankje J.B.Wolters Uitgevers – Maatschappij n.v. Groningen – Batavia.

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende letterdoosjes.

 

 

Opschrift van bovenzijde deksel is hetzelfde als uitgave 1909 – 1916 , alleen op de zijkant deksel staat: J.B.Wolters- Groningen , Batavia.

Leesplankje in zwarte uitvoering.

 

Tekst van bovenstaand plankje.

 

Kartonnen Letterdoosje ( Geen plaatsaanduiding ).

 

Tekst , op deksel kartonnen letterdoosje.

 

Tekst: Letterdoosje wordt kosteloos geleverd bij Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje.

 

Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen.

 

Toelichting bij Hoogeveen’s Leesplank en bij de Vertelselplaat door M.B.Hoogeveen

Tiende herziene druk , bij J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen – Batavia – 1932.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveen’s Leesmethode , Nieuwe uitgave 1938.

6 Deeltjes , door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra. Met nieuwe illustraties van C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen – Batavia.

 

Vertelselplaat bij Hoogeveen’s Leesplank 1932.

 

Uitgave: J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen-Djakarta.

 

Dicteerdoos 1934 – 1950.

 

Deksel Dicteerdoos.

 

Afbeelding van Klassikale leesplank 1948.

 

Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje 1950 – 1957.

Op achterzijde de tekst , Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje -J.B.Wolters – Groningen , Djakarta.

 

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende letterdoosjes.

 

 

Opschrift van bovenzijde deksel is hetzelfde als uitgave 1909 – 1916 , alleen op de zijkant deksel staat: J.B.Wolters- Groningen , Djakarta.

 

Kartonnen Letterdoosje Groningen – Djakarta.

Tekst op deksel: Letterdoosje wordt kosteloos geleverd bij Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje.

J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen – Djakarta.

Met dank aan I.Ravenhorst.

 

Handleiding.

Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen.Nieuwe vereenvoudigde uitgave verzorgd door,

Gilles van Hees

Uitgave J.B.Wolters . Groningen , Djakarta – 1951.

 

Schematische tekeningen uit bovenstaande handleiding.

 

Hoogeveen’s Leesmethode – Gilles van Hees.

6 Deeltjes , door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra. Verzorgd door Gilles van Hees

Geillustreerd door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen – Djakarta.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveen’s Leesmethode, van uit Australie verspreid.

 

Eigendom van het Departement van Onderwijs en Eeredienst.

 

Tekstblad van bovenstaand boekje.

 

Reprinted in Australie by the Netherlands Indies Government Printing Works.

223-7 Moray Street, South Melbourne , 1945

 

 

Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje 1950 – 1957.

,, Ander lettertype 

Op achterzijde de tekst , Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje -J.B.Wolters – Groningen , Djakarta.

 

Tekst achterzijde leesplankje.

Zijn er van deze uitgave, meer leesplankjes bekend of is dit een overgeplakt exemplaar met een verkeerd lettertype.

 

Hoogeveens leesplankje 1957 – 1960.

Op achterzijde de tekst , Hoogeveens Leesplankje J.B.Wolters – Groningen.

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende letterdoosjes.

 

 

Klassikale leesplank , ong. 1952.

Plank gemaakt van dik gelijmd triplex.

 

Hoogeveens leesplankje 1961 – 1968.

Gemaakt van geperst spaanplaat.

Op achterzijde de tekst ,Hoogeveens Leesplankje J.B.Wolters – Groningen

 

 

Tekst achterzijde leesplankje.

 

Bijbehorende kunststof letterdoosjes.

 

Opplak vel voor het op plakken van de leesplankjes waar van de plaatjes onleesbaar zijn geworden.

Tekst: Hoogeveens leesplankje – J.B.Wolters – Groningen.

 

Hoogeveens Leesmethode – Jan Boer.

 

6 Deeltjes , door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra. Verzorgd door Jan Boer.

Geillustreerd door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Handleiding.

Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen verzorgd door E.A.Alderts.

J.B.Wolters – Groningen – 1962.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveens leesplankje 1961 – 1967.

Een gewone houten uitvoering ,met op de voorzijde linksonder de tekst ,, Hoogeveens Leesplankje ” en rechtsonder de tekst J.B.Wolters – Groningen.

 

 

Hoogeveens Leesplankje 1961 – 1967.

Een zwart houten uitvoering ,met op de voorzijde linksonder de tekst ,, Hoogeveens Leesplankje ” en rechtsonder de tekst J.B.Wolters – Groningen.

Bijbehorende plastic leesplankje.

 

Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen.

Derde druk, verzorgd door E.A.Alderts.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveens leesmethode 1.

 

Eerste oefenboekje , behorende bij de Leesboekjes I, II,en III van Hoogeveens leesmethode .

Samengesteld door E.A.Alderts.

J.B.Wolters – Groningen – 1962.

 

Afbeelding uit het Eerste oefenboekje.

 

Hoogeveens leesmethode 2.

Tweede oefenboekje , behorende bij de Leesboekjes IV, V ,en VI van Hoogeveens leesmethode .

Samengesteld door E.A.Alderts.

J.B.Wolters – Groningen – 1962.

 

Afbeelding uit het Tweede oefenboekje.

 

Hoogeveens leesmethode.

Eerste oefenboekje , behorende bij de Leesboekjes I, II,en III van Hoogeveens leesmethode .

Samengesteld door E.A.Alderts.

Ongewijzigde vijfde druk , Wolters – Noordhoff N.V. – Groningen – 1969.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Hoogeveens leesmethode.

Tweede oefenboekje , behorende bij de Leesboekjes IV, V en VI van Hoogeveens leesmethode .

Samengesteld door E.A.Alderts.

Ongewijzigde vierde druk , J.B.Wolters – Groningen – 1968.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Leesboekje.

 

6 Deeltjes , Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.

Door M.B.Hoogeveen , Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Bewerkt door E.A.Alderts.

Geillustreerd door C.Jetses.

J.B.Wolters – Groningen -1962.

 

Afbeelding uit het Eerste deel.

 

Afbeelding uit het Tweede deel.

 

Afbeelding uit het Derde deel.

 

Afbeelding uit het Vierde deel.

 

Afbeelding uit het Vijfde deel.

 

Afbeelding uit het Zesde deel.

 

Magnetisch Leesplankje, uitgave 1968.

Voorzijde linksonder de tekst , Wolters Noordhoff B.V.

 

 

 

Het echte leesplankje 1968.

Uitgave voor het thuis gebruik, volgens achterzijde kartonnen verpakking.

Plastic uitvoering.

Uitgave van Wolters – Noordhoff Groningen.

 

 

 

Plastic Leesplankje met bijbehorende plastic letters.

 

Bijbehorende kartonnen verpakking met Plastic Leesplankje

 

Achterzijde kartonnen verpakking.

 

Prospectus , Ontluikend Leven.

Een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School ,omvattende het spreken , lezen en schrijven.

Door E.A.Alderts.

Uitgave van J.B.Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. Groningen.

Afbeelding uit bovenstaande Prospectus.

 

KLassikale leesplank

” Ontluikend Leven “,1948

 

Ontluikend Leven , een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School , omvattend het spreken , lezen en schrijven.

Door E.A.Alderts

 

Doos met Klassikaal Leesmateriaal.

 

 

Tekst op deksel Klassikaal doos.

 

Inhoud Klassikaal doos.

 

Tekst binnenzijde deksel Klassikaal doos.

 

Overzicht vakverdeling Klassikaal doos.

 

Doos A ,Bestemd voor het eerste leerjaar.

 

Tekst op deksel doos A.

 

 

Inhoud doos A ,serie I -II-III-IV.

Inhoud doos A ,serie V – VI – VII.

 

Doos A , Bestemd voor het eerste leerjaar , platte uitvoering.

 

Doos A, tekst binnenzijde deksel, platte uitvoering.

 

 

Inhoud doos A , serie 1 – 2- 3- 4-6 – 7 en 2x overtrekkarton platte uitvoering.

 

 

Doos B , Bestemd voor het tweede leerjaar.

 

 

Tekst op deksel doos B.

 

 

Inhoud doos B ,serie VIII – IX – X.

 

 

Doos C , Bestemd voor het derde leerjaar.

 

 

Tekst op deksel doos C.

 

Inhoud doos C , serie XI – XII – XIII.

 

Doos C , Bestemd voor het derde leerjaar , platte uitvoering.

 

Tekst op deksel doos C , platte uitvoering.

 

 

Inhoud doos C , serie XI – XII – XIII.

 

Handleiding , Ontluikend Leven.

Handleiding , Ontluikend Leven door E.A.Alderts.

Een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School , omvattend het spreken , lezen en schrijven.

Bij J.B.Wolters’ Uitgevers – Maatschappij N.V. Groningen – Batavia – 1946.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Handleiding , Ontluikend Leven.

 

Handleiding , Vierde druk.

Ontluikend Leven door E.A.Alderts.

Een taalmethode voor de eerste drie klassen der lagere school.

J.B.Wolters – Groningen – 1966.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.