Gelegenheids en gebruiksdrukwerk

Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

 

 

 

 

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

Gelegenheids en gebruiksdrukwerk.……………………………………………..

Promotieprenten.

Het was vroeger een traditie van studenten om voor hun promotie een promotieprent te laten vervaardigen.

De student laat door middel van deze plaat een gedeelte van zijn studenten en prive leven en zijn toekomstbeeld zien, door middel van humoristische tekeningen en versjes.Tijdens het promotiediner voorzien de aanwezigingen hun handtekening op de promotieprent.

 

Promotieprent van C.O. van Regteren Altena .

Getekend door C.Jetses , 18-III-’37.

Geplaatst met toestemming van,

Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, 081.154.

 

 

Promotieprenten van F.Kranenburg.

14 Mei 1895.

 

Album: Van den Historisch – Allegorischen optocht reductie van Groningen 1594.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Herinneringsplaten.

Inhuldiging H.M. Koniningin Wilhelmina.

6 September 1898.

Afb. uit: Collectie RHC Groninger Archieven (1536-3303).

Herinneringsprent getekend door C.Jetses.

Uitgave van Scholtens & Zn.

Groningen 1898.

 

Inhuldiging H.M. Koniningin Wilhelmina.

6 September 1898.

Herinneringsprent getekend door C.Jetses.

Uitgave van P.Noordhoff.

Groningen 1898.

 

Meubelcatalogus ” Nederland ”.

Afbeelding van omslag catalogus.

Illustratie van C.Jetses overgenomen uit tentoonstellings catalogus ,, Bekend en Onbekend ,18 Maart – 18 April ’77.

De Schuur ,Brink 31 ,achter -Roden.

 

Tentoonstellings Affiche.

 

Affiche tergelegenheid tentoonstelling ,, Bekend en Onbekend ”.

 

Menukaart. 25 Jarig jubileum van de Hamburgse dierentuin.

 

Menukaart. 50 Jarig bestaan Vereniging v.d. H.Vincentius Paulo te Groningen.

 

 

Menukaart. t.g.v. 50 Jarig jubileum ,Directeur der Nord. Lloyd.

 

Herdenkingsalbum.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Petroliumbronnen in Nederlandsch – Indie 1890-1915.

Dit album is door Cornelis Jetses getekend op perkament en het bestaat uit 2 prachtige prenten en 29 gecaligrafeerde pagina’s met namen en versieringen  van de personeelsleden.
Dit album werd door deze personen aangeboden ter gelegenheid van het zilveren jubileum in 1915.
Het omslag is in leer uitgevoerd met op voorzijde een Wajangpop , achterzijde twee vogels in spiegelbeeld.

Deze afbeeldingen zijn ondergebracht in de rubriek , Bijzondere stukken.

Met bijzondere dank aan Shell Historisch Archief ,die het heeft mogelijk gemaakt om deze bijzondere foto’s op deze  site te mogen laten zien

 

 

 

Kerstplaat Inteneringskamp Zeist 1915.

 

Kerstplaat Inteneringskamp Zeist 1916, met tekeningen van C.Jetses en J.H.Isings.

 

Getuigschrift Jan van Nassauschool, Utrecht.

Getekend door C.Jetses.

 

Polis Pensioenfonds ten behoeve van predikanten der Ned. Herv. Kerk.

 

 

 

Onderstaande 2 afbeeldingen zijn gebruikt voot het boekwerk ,, Zorgen voor den kwaden dag “.

Zie voor de volledigheid rubriek , Boeken Diverse Uitgeverijen.

 

 

Oorkonde:

Internationale Orde van Goede Tempelieren ,Nederlandsche Groot-Loge.

 

 

Wandkaart.

Allegorische voorstelling t.g.v. het 25 Jarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina ,

6 September 1898 – 6 September 1923.

Getekend door C.Jetses.

Uitgave en Litho J.Smulders & Co. s’Gravenhage

 

 

Getuigschriften voor scholen met den bijbel.

 

Menukaart: t.g.v. Afscheid van een Directeur van J.B.Wolters – Groningen 1934.

 

 

 

Omslag schoolcahier: Koningin Wilhelmina.

Jubileum uitgave van Koningin Wilhelmina.

50 Jaren Koningin der Nederlanden 1898-1948.

Omslag voor en achterzijde en prent aan binnenzijde vooromslag zijn door C.Jetses getekend.

 

Prent aan binnenzijde vooromslag.

 

Achterzijde.

 

Omslag schoolcahier.

Huwelijk H.K.H.Prinses Juliana & Z.D.H.Prins Bernhard.

 

Herinneringsuitgave ter gelegenheid van het huwelijk op

7 Januari 1937 van.

H.K.H.Prinses Juliana en Z.D.H.Prins Bernhard.

Randversiering op voorzijde omslag ,achterzijde prent aan binnezijde vooromslag zijn door C.Jetses getekend.

 

Prent aan binnenzijde vooromslag.

 

Achterzijde.

 

Maandblad Samson.

Tekening achterzijde van schoolcahier ,,Huwelijk H.K.H.Prinses Juliana & Z.D.H.Prins Bernhard ” gebruikt voor bovenstaand maandblad.

 

Omslag schoolcahier: De blijde gebeurtenis.

Herinneringsuitgave ter gelegenheid van de geboorte van,

Prinses Beatrix ,31 Januari 1938.

Omslag voor en achterzijde en prent aan binnenzijde vooromslag zijn door C.Jetses getekend.

Prent aan binnenzijde vooromslag.

 

Achterzijde.

 

Omslag schoolcahier: Wees Welkom,Welkom Prinses.

Herinneringsuitgave ter gelegenheid van de geboorte van, Prinses Marijke ,18 Februari 1947.Later veranderde zij zelf haar naam en werd het Prinses Maria Christina.

Omslag voor en achterzijde zijn door C.Jetses getekend.

Achterzijde.

 

D’ Oranjeboom bloeit ! , 1e druk.

 

D’ Oranjeboom bloeit ! , 2e druk.

Door H.A van den Hoven van Genderen en P.A. de Rover.

DRa. M.G.Schenk en J.B.TH.Spaan , verzamelden het exclusieve fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend .

Het leven van twee Vorstenkinderen in beeld.

Bandtekening van C.Jetses, voor en achterzijde.

A.Voorhoeve v/h J.M.Bredee’s Uitg.Mij. n.v. Rotterdam

 

Dit is de afbeelding van de tweede druk , eerste druk is zonder tekst ,,Prinses Beatrix ”.

 

Achterzijde

 

 

Nederland zal herrijzen.

 

Symbolische gedenkplaat bij de bevrijding van het vaderland 5 Mei 1945.

Getekend door C.Jetses.

N.Samson – Alphen aan de Rijn.

 

Toelichting bij bovenstaand Gedenkplaat.

 

 

 

Album Ter Herinnering aan het 58 ste Lustrum der Groningsche Hoogeschool.

 

 

SCHILLER.

 

Musik – Programm.