Boeken over Cornelis Jetses

Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

Dicht bij huis Het Groningen van Cornelis Jetses.

Door Bob Verschoor.

Uitgave van Profiel Uitgeverij – Bedum – 2014.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Tekst achterzijde boek.

Cornelis Jetses, bekend geworden als illustrator van de kleuters Ot en Sien en het leesplankje Aap noot mies, is geboren en getogen in de stad Groningen. Hij tekende zijn leven lang voor het onderwijs. Generaties leerlingen kregen les uit schoolboekjes waarin zijn werk stond afgedrukt en in praktisch alle scholen hing wel een schoolplaat van zijn hand.

Dat Groningen een rol speelde in Jetses’ leven was bekend: hij was student aan de kunstacademie Minerva en werkte jarenlang bij uitgeverij Wolters. In verschillende tekeningen van hem zijn Groninger kenmerken teruggevonden.

Door de vondst van een onopvallend schriftje met jeugdherinneringen dat enkele jaren geleden werd aangetroffen in Jetses’ persoonlijke bezittingen, krijgen we een goed beeld van het dagelijks leven in de stad Groningen. Hij beschreef hierin zijn jeugd- en kinderjaren in de stad Groningen. Hoewel zijn familie balanceerde op de grens van armoede en het soms maar de vraag was of er genoeg geld was voor eten, blikt hij met gevoel voor romantiek en veel vreugde terug op die tijd. Jetses geeft een gedetailleerd beeld van de omgeving, zijn vriendjes, de spelletjes, school, het bezoek van een circus aan de stad, zijn ouders en allerlei andere ‘gewone’ inwoners.

Jetses’ jeugd speelde zich af tijdens de laatste kwart van de negentiende eeuw. Een periode waarin de stad en samenleving volop in ontwikkeling waren: de stadswallen werden geslecht, de sociale verhoudingen begonnen te veranderen en het volgen van onderwijs werd steeds toegankelijker en belangrijker. Aan de hand van de jeugdherinneringen én de illustraties schetst historicus Bob Verschoor (1987) het Groningen in de tijd van Cornelis Jetses.

 

De wereld van Cornelis Jetses.

Speciale editie.

6e Herziene druk 2004 , Uitgeverij Kok Kampen.

Tekst Jan.A.Niemeijer ,Groningen.

Illustraties: Wolters-Noordhoff b.v. , Groningen en Cornelis Jetses stichting.

Omslagontwerp en vormgeving: studio Bert Gort bno,Leek.

 

Tekstblad behorende bij bovenstaand boek.

 

Met handtekening van de schrijver de heer Jan N.Niemeijer.

 

De wereld van Cornelis Jetses.

6e Herziene druk 2004 , Uitgeverij Kok Kampen.

Tekst Jan.A.Niemeijer ,Groningen.

Illustraties: Wolters-Noordhoff b.v. , Groningen en Cornelis Jetses stichting.

Bibliografie , F. van de Mei.

Omslagontwerp en vormgeving: studio Bert Gort bno,Leek.

 

Achterzijde.

 

De wereld van Cornelis Jetses.

 

5e 1995 , Jan.A.Niemeijer.

Illustraties: Wolters-Noordhoff b.v. , Groningen en Cornelis Jetses stichting.

Bibliografie , F. van de Mei.

Vormgeving: Bert Gort ,Leek.

lithografie: Repro Groningen.

Drukwerk: Bosch & Keuning, Baarn.

Uitgeverij G.F.Callenbach bv, Baarn.

 

Achterzijde.

 

De wereld van Cornelis Jetses , met omslag.

 

Uitgeverij De Vuurbaak ,Groningen ,1976.

Jan.A.Niemeijer.

Vormgeving: Bert Gort.

Druk: Wolters- Noordhoff Grafische Bedrijven bv.

Binderij: bv. Boekbinderij vh P.Abbringh.

Uitgeverij G.F.Callenbach bv, Baarn.

Met dank aan, W.K.van der Veen , Evert Musch, H.Wierenga en G.H.H.M.Boelaars.

De wereld van Cornelis Jetses , zonder omslag.

Tekst als bovenstaand.

 

Cornelis Jetses schilder-illustrator.

Deze uitgave is een speciale editie van de biografie ,,De wereld van Cornelis Jetses”,door Jan A.Niemeijer , waarvan de eerste druk in mei 1976 en de tweede druk in oktober 1976 bij De Vuurbaak b.v. te Groningen zijn verschenen.

Vormgeving: Bert Gort.

Druk: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven b.v.

Uitgeverij De Vuurbaak , Groningen 1978.

Met dank aan, Mevrouw D.Kalsbeek-Jetses , W.K.van der Veen , Evert Musch, H.Wierenga en G.H.H.M.Boelaars.

Uitgegeven door de Bondsspaarbank S -Nutsspaarbank S – Chr.Spaarbank Eigen Haard , Groningen.

 

 

Uit het schetsboek van Cornelis Jetses.

 

1988 , Friese Pers Boekerij bv, Drachten.

Jan.A.Niemeijer , Haren.

Illustraties: Wolters-Noordhoff b.v. , Groningen en Cornelis Jetses stichting.

Lay-out en omslag : Bert Gort ,Zevenhuizen.

litho’s: Litho Twente, Enschede.

Zetwerk en druk: Tulp bv., Zwolle.

 

Achterzijde.

 

Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.

 

2007, Uitgeverij Kok Omniboek, Kampen.

Tekst: Jan.A.Niemeijer , Groningen.

Illustraties: Wolters-Noordhoff , Groningen en Cornelis Jetses stichting.

Vormgeving en prepress: studio Bert Gort BNO, Leek.

 

Achterzijde.

 

 

 

Leven op het platteland.

1e druk , November 1986.

2e druk , Februari 1987

3e druk , November 1988

4e druk , November 1988.

Friese Pers Boekerij bv, Drachten.

Jan.A.Niemeijer , Haren.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Omslag : Wim de Vries , Leeuwarden.

Layout en druk: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven ,Groningen.

 

Achterzijde.

 

Leven op het platteland.

8e herziene druk , 2003.

Jan.A.Niemeijer.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Vormgeving: studio Bert Gort BNO, Leek.

Uitgeverij Kok.

 

Achterzijde.

 

Leven op het platteland.

5e druk , 1994.

Uitgeverij G.F.Callenbach bv – Nijkerk.

Jan.A.Niemeijer.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Omslag : Twin Design bv, Culemborg.

Layout: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven ,Groningen.

Met dank aan Fam. Scholten te Oene.

 

Achterzijde.

 

Kinderen van het platteland.

 

1998 , Uitgeverij G.F.Callenbach bv – Kampen.

Jan.A.Niemeijer.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Vormgeving , zetwerk,litho’s en opmaak: Studio Bert Gort , Leek.

 

Achterzijde.

 

Kijk, Ot en Sien.

 

1991 , Friese Pers Boekerij bv, Drachten.

Jan.A.Niemeijer , Haren.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Zetwerk, vormgeving binnenwerk en omslag: Studio Bert Gort , Zevenhuizen ( Gr ).

Litho’s: Reproform , Groningen.

Druk: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven ,Groningen.

 

Achterzijde.

 

Toen je nog op straat kon spelen.

1978, Uitgeverij De Vuurbaak bv, Gronigen.

Jan.A.Niemeijer.

Vormgeving: Bert Gort.

Technische realisatie: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv.

 

Achterzijde.

 

Toen je nog op straat kon spelen.

2001 ,herziene uitgave van 1978.

Uitgeverij J.H.Kok, Kampen.

Jan.A.Niemeijer.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Vormgeving en prepress: Bert Gort BNO, Leek.

 

Achterzijde.

 

Zo’n andere wereld.

1989 , Friese Pers Boekerij bv, Drachten.

Jan.A.Niemeijer , Haren.

Illustraties: Wolters-Noordhoff / Cornelis Jetses Stichting, Groningen.

Lay-out en omslag: Studio Bert Gort , Zevenhuizen.

Litho’s, zetwerk en druk : Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven ,Groningen.

 

Achterzijde.

 

Zal ik je eens wat vertellen.

1981 ,A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij bv, Alphen aan den Rijn.

Aan dit boek ,werkten negentien verschillende auteurs mee.

Het boek is tot stand gekomen onder de redactie van Gerda de Visser.

De vormgeving is van Misj Lambrecht.

Realisatie: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv, Groningen.

Achterzijde.