Boeken met illustratie’s van Jetses diverse Uitgeverijen

Geachte Lezer-es.

Heeft u problemen of bezwaren met een onderstaand geplaatste tekst of illustratie ,dan graag even contact opnemen via E-mail.

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de mooie tekeningen gemaakt door C.Jetses te laten zien.

En is dus een onderdeel van mijn hobby en niet bedoeld voor commerciele doeleinden.

Deze illustratie’s komen uit eigen verzameling of via medewerking van collega verzamelaars of andere geinteresseerde personen.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

In Wintermaand.

Afbeelding uit: Collectie RHC Groninger Archieven ( 1769-15000).

Vertellingen voor groote en kleine kinderen.

Door W.Mets Tz.

J.D.Dijk , Groningen.

W.R.Casparie & ZN Gron.

Omslag getekend door C.Jetses.

 

In Wintermaand.

Afbeelding uit: Collectie RHC Groninger Archieven ( 1769-15000).

 

Vertellingen voor groote en kleine kinderen.

Door W.Mets Tz.

J.D.Dijk , Groningen.

W.R.Casparie & ZN Gron.

Omslag getekend door C.Jetses.

 

Achterzijde van bovenstaande 2 boekje’s.

 

 

 

Schneeflocken.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Zorgen voor den kwaden dag.

Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013.

Door Yvonne Tanke.

Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer.

Omslag getekend door C.Jetses en onderstaande afbeelding op blz.31.

 

 

Onderstaand de 2 afbeeldingen die in het bovenstaand boek zijn gebruikt.

 

 

Tóch ’n Uil !

Vlaamsch verhaal door F.Decoster.

Uitgegeven door Firma R.M.Smits te Middelburg.

Omslag getekend door C.Jetses.

 

 

Kinderversjes.

Door Tante Lize.

( Mevr. E.Dopheide-Witte ).

Met omslag illustratie en 21 prenten van C.Jetses.

Uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum, in het jaar MCMIV – (1904).

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Oog en pen , deel 1 en 2.

Elk deel met 20 Pagina’s plakplaatjes voor de 20 verhaaltjes voor het spreek en stelonderwijs.

In beeld gebracht door C.Jetses.

Uitgave van N.Samsom n.v. Alphen aan den Rijn ,1946.

Afbeelding Oog en pen 1.

Afbeelding Oog en pen 2.

Korte handleiding Oog en pen.

 

 

Het boek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

bewerkt door Marchien Eising.

met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

A.W.Sijthoff – Leiden- 1975.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Het boek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

bewerkt door Marchien Eising.

met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Negentiende druk – 1989.

A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij BV.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

bewerkt door Marchien Eising.

met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Eerste deeltje.

A.W.Sijthoff- Leiden 1975.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Ot en Sien.

Tweede deeltje – 1975.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Ot en Sien.

Derde deeltje – 1975.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Ot en Sien.

Vierde deeltje -1975.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

De Zingende kinderwereld.

Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding.

Door J.Worp – Woorden van J.JA.Goeverneur – L.Leopold en W.Reinkinkgh.

Met omslagilustratie , voor en achterzijde en 12 gekleurde platen , naar aquarellen van C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Opnieuw uitgegeven in 1979 door A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij B.V. te Alphen aan den Rijn naar de editie van 1907.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Het prentenboek van Ot en Sien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Teekeningen van C.Jetses.

Te Groningen bij J.B.Wolters.

Opnieuw uitgegeven in 1974 door A.W.Sijthoff’s UitgeversmaatschappijB.V.

Te Leiden naar de editie van 1909.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Ot en Sien.

Veertiende druk.

Ot en Sien voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra, bewerkt door A.F.Ph.Mann.

Met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

A.W.Sijthoff – Alphen aan den Rijn – 1978.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Ot en Sien.

Zestiende druk.

Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra, bewerkt door A.F.Ph.Mann.

Met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Uitgeverij Piramide , Amsterdam – Antwerpen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Pim en Mien.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Eerste deeltje.

A.W.Sijthoff- Alphen aan den Rijn – 1978.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Tweede deeltje.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Derde deeltje.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Vierde deeltje.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Pim en Mien.

Het boek van Pim en Mien , in vier deeltjes.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Weegschaal.

Copyright A.W.Sijthoff’s.

Uitgeversmaatschappij bv., Amsterdam 1984.

Opnieuw uitgegeven naar de oorsprokelijke editie van 1911.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

 

Dicht bij huis.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Bewerkt door G.van Hees.

Met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Vijfentwintigste druk.

Balans.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Buurkinderen.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Geillustreerd door C.Jetses.

Tiende druk.

Balans.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

De Wereld in.

Door Jan Ligthart en H.Scheepstra.

Bewerkt door G.van Hees.

Met de oorspronkelijke plaatjes van C.Jetses.

Veertigste druk.

Balans.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

 

Wat ’n Pret.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XVII.

Wat ’n Pret .

Een verhaal voor kinderen van 6 – 9 jaar.

Door T.Hellinga – Zwart.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 40 platen van C.Jetses.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Wat ’n pret.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XVII.

Wat ’n Pret .

Een verhaal voor kinderen van 6 – 9 jaar.

Door T.Hellinga – Zwart.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 40 platen van C.Jetses.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Wat ’n Pret.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XVII.

Wat ’n Pret .

Een verhaal voor kinderen van 6 – 9 jaar.

Door T.Hellinga – Zwart.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 40 platen van C.Jetses.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Voor ’t kleine volkje.

Deel XVII.

Wat ’n Pret.

Warm aanbevolen voor 6 – 9 jarigen ,, Het Schoolblad”.

Door T.Hellinga – Zwart.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 78 platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Tweede druk.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Kiekjes uit het kinderleven.

Van de Jaap en Niki uitgaven verscheen in 1919 de schooluitgave .

De 6 deeltjes kregen de titel ,,Kiekjes uit het kinderleven”, door T.Hellinga – Zwart en G.Hellinga ,hoofd eener school te Amsterdam.

 

Eerste deeltje.

Jaap en Niki’s Kerstvacantie een verhaal uit Friesland voor kinderen.

Met platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Gouda -G.B. van Goor Zonen -1919.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

Tweede deeltje.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

Kiekjes uit het kinderleven.

Tweede deeltje.

Jaap en Niki’s zomervakantie een verhaal uit Friesland voor kinderen.

Met platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Gouda -G.B. van Goor Zonen -1919.

Afbeelding uit het Eerste deeltje.

 

Afbeelding uit het Tweede deeltje.

 

Jaap en Niki.

Derde deeltje – Jaap en Niki’s zomervacantie.

Door T.Hellinga – Zwart en G.Hellinga ,hoofd eener school te ’s Gravenhage.

Met platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Gouda -G.B.van Goor Zonen -1929.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

‘N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XX.

‘N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Een verhaal uit Friesland voor kinderen.

Door T.Hellinga – Zwart.

Schrijfster van : Wat ’n Pret.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 32 platen van C.Jetses.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

‘N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XX.

‘N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Een verhaal uit Friesland voor kinderen.

Door T.Hellinga – Zwart.

Schrijfster van : Wat ’n Pret.

Met bandtekening van B.Midderigh – Bokhorst.

en 32 platen van C.Jetses.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Voor ’t kleine volkje.

Deel XX.

‘N Kerstvacantie van Jaap en Niki.

Een verhaal uit Friesland voor kinderen.

Door T.Hellinga – Zwart.

Schrijfster van :

Jaap en Niki , Wat ’n Pret , Huisje aan den dijk e.a.

Met 50 platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Tweede druk.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Jaap en Niki’s Kerstvacantie.

Door T.Hellinga – Zwart en G.Hellinga.

Met platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

G.B.van Goor Zonen’s U.M. n.v. – Den Haag.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

Jaap en Niki.

Eerste deeltje – Jaap en Niki’s Kerstvacantie.

Door T.Hellinga – Zwart en G.Hellinga ,hoofd eener school te ’s Gravenhage.

Met platen van Sijtje Aafjes en C.Jetses.

Den Haag -n.v. -G.B.van Goor Zonen’s U.M.-1930.

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

In de Duinen.

Met 4 gekleurde platen van C.Jetses.

 

Titelblad van ,, In de duinen ”.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

In de Duinen.

Zelfde tekst en inhoud als bovenstaand Rode omslag boekje.

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

Toen en Nu.

Leesboek van de Vaderlandse geschiedenis.

Door W.G.van de Hulst , met illustraties van C.Jetses en J.H.Isings.

Den Hertog B.V. Houten.

 

Achterzijde , Toen en Nu.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boek.

 

Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis I – Oude testament.

Door Anne de Vries ,illustraties van C.Jetses.

Uitgave van J.H.Kok N.V. Kampen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis II – Nieuwe testament.

Door Anne de Vries ,illustraties van C.Jetses.

Uitgave van J.H.Kok N.V. Kampen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

I. Het Oude Testament.

Door Anne de Vries.

Illustraties van C.Jetses.

Elfde druk.

J.H.Kok N.V. Kampen 1962.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.

II. Het Nieuwe Testament.

Door Anne de Vries.

Illustraties van C.Jetses.

Twaalfde druk.

J.H.Kok N.V.Kampen 1962.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.

Deel I. en II.

Door Anne de Vries.

Illustraties van C.Jetses.

Eenentwintigste druk.

Uitgeversmaatschappij J.H.Kok -Kampen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Messiah.

Messiah , George Frederic Handel.

Met 3 tekeningen overgenomen uit ,,Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis”

Uitgave N.V.Drukkerij Edecea , Hoorn.

 

Afbeelding uit bovenstaand blaadje.

 

Kleurprentenboek.

Kleurprentenboek met tekeningen van Cornelis Jetses.

Tekst van Jan.A.Niemijer , vormgeving door Bert Gort.

Uitgeverij De Vuurbaak.

 

Stad en Lande, Cultureel en Sociaal-economisch mansblad voor Groningen.

1e Jaargang no.11 ,November 1948.

Artikel met illustratis over C.Jetses: Bij de vijf-en-zeventigste verjaardag van C.Jetses.

Uitgave Erven B.van der Kamp – Groningen.

 

 

 

Jaarboek Groningen , 1973.

Cornelis Jetses wat is z’n geheim?

Pag. 60 t/m Pag. 73.

Deze uitgave verscheen in samenwerking met de Stichting Het Groninger Boek.

Uitgeverij Knoop en Niemeijer – Haren.

 

Weergave van pag. 64, van bovenstaand boek.

Foto van Jetses in het atelier van Arthur Fitger.

 

Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.

Door Wouter Paap.

Uitgeverij het Spectrum N.V. ,Utrecht – Antwerpen.

 

Illustraties uit bovenstaand boek.

In 1913 tekende C.Jetses de buurfamilie Pijper te Zeist.

Rechts op de tekening componist Willem Pijper.

 

Markante Zeistenaren.

Levensschetsen van personen die in en voor Zeist iets hebben betekend.

Uitgave Van de Poll-Stichting 1991.

Druk: Drukkerij Kerckebosch , Zeist

Geplaatst met toestemming van ,Zeister Historisch Genootschap.

In dit boek een artikel over Willem Pijper met dezelfde illustratie van de familie Pijper die ook in ,, Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen is geplaatst.

En een artikel over Cornelis Jetses blz. 116 t/m 123 met onderstaande afbeeldingen.

 

Moeder,Vader en dochter Everdina Jetses in 1910.

Kerstplaat uit 1916 van het Inteneringskamp bij Zeist.

Praalwagen ,, Hulde aan de Vrijheid ”,7 Augustus 1913.

 

 

Van klep tot krat.

Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.

Samengesteld door H.Braber.

Met 2 gekleurde en 1 zwart/wit illustraties van C.Jetses ,die over zijn genomen uit

,, Aldfaers Groun” .

Uitgegeven voor ,,Ambacht & verkeer” en de ,, Boerenwagenclub ” door, v.h. Van Ditmar N.V. Amsterdam / Antwerpen.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

De Lentehof.,

Een serie leesboekjes voor de lagere school.

Omslag getekend door C.Jetses.

Uitgave: Bosch & Keuning , Baarn.

,, In ’t kraaiennest ”.

Door W.G. van de Hulst.

 

,, De Club op klompen “.

Door J.M.Westerbrink-Wirtz.

 

,, De Zwerver.

Door H.Gordeau Jr.

 

,, In ’t Klimophuis.

Door J.C.Brans.

 

Uitnodiging 1.

Tentoonstelling van Illustraties gemaakt door C.Jetses.

De expositie werd gehouden bij G.H.Buhrman’s Papiergroothandel , Mei 1966 te Amsterdam.

 

Tekst uit bovenstaand boekje.

 

Uitnodiging 2.

Bij deze uitvoering is de kleur Groen weggelaten en er is een verschil in tekst.

Tekst uit bovenstaand boekje.

 

AO serie 1959 no.743.

 

AO serie 1991 no. 2379.

 

La Juna Vivo.

Jaargang 1934-1935.

Uitgave van J.Muusses – Purmerend.

Met 6 illustratie van C.Jetses.

 

Illustratie uit bovenstaand boek.

 

Advertentie van ,, Floretoj ” in bovenstaand boek.

 

50 Jaar Vrij. -Gemeente Rheden.

Uitgave Gemeente Rheden, t.g.v. 50 Jaar bevrijding Rheden op 16 April 1995.

Op de omslag de afbeelding van ,, Nederland Bevrijd ” getekend door C.Jetses.

 

Kinderboeken als levend cultuurbezit 1997.

Uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Geschiedenis Kinder en Jeugdliteratuur 1986-1996.

Uitgave van Stichting Geschiedenis Kinder en Jeugdliteratuur , Nationaal Schoolmuseum Rotterdam.

 

Het Krantengevoel.

Van Rob Schouten.

Relatie uitgave van dagblad Trouw ,1993.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de krant.

 

Vroeger.

Hoe onze groot en overgrootouders speelden, werkten,dachten, trouwden en kinderen kregen.

Door Dick Walda en Will Boezeman, een jeugdboek van Sjaloom 1981.

 

Illustratie uit bovenstaand boekje.

 

De Mooiste Oma verhalen.

Verschillende auteurs .,uitgave van J.M.Meulenhoff b.v. Amsterdam.

 

Brood op de leesplank.

Door Jacqueline Burgers.

Zes illustratoren in dienst van het onderwijs.

C.Jetses , J.H.Isings , T.J.Bottema , W.K. de Bruin , B.Bueninck , J.Gabrielse.

Uitgegeven door A.W. Sijthoff / Leiden.

 

Helden aan de wand.

Historische schoolplaten door Jacqueline Burgers.

Uitgegeven door Fibula – Van Dishoeck , Haarlem.

 

Achterzijde , Helden aan de wand.

 

E.B. ter Horst Jr. , 1865-1905.

Uitgever van Ot en Sien.

Door Jan de Groot.

Groningen , 2004.

Verschenen in een oplage van 500 exemplaren.

 

Origins.

Number 2 -1987.

Historical Magazine of Calvin College and Seminary Archives.

 

Illustratie uit bovenstaand boek.

 

... geld als’t nodig is.

Uitgave: Bureau Voorlichting Levensverzekering.

 

Timotheüs jaargang 28.

 

Afb. uit bovenstaand boek.