Bijzondere stukken Cornelis Jetses


In dit onderdeel van de site wil ik aandacht besteden aan enkele bijzondere stukken van Cornelis Jetses. Dit kunnen zaken zijn uit mijn eigen verzameling of foto’s van stukken uit een verzameling van iemand anders. Mijn bijzondere dank aan de verzamelaars die hieraan mee willen werken.

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

Bovenstaande afbeelding is een schilderij van de moeder van Jetses. Het gaat hier om Everdina Jetses-van Prooijen. Het olieverf schilderij is gemaakt rond 1900. Met dank aan de Cornelis Jetses stichting voor de afbeelding.

Bovenstaande afbeelding is een schilderij van de vader van Cornelis Jetses. Het gaat hier om Albert Jetses. Het olieverf schilderij is gemaakt rond 1900.

Bovenstaande afbeelding is een schilderij van de vrouw van Jetses met dochter Alberdina Hinderika Jetses-Holkam en Everdina (Dien) Jetses. Het olieverf schilderij is gemaakt tussen 1906 en 1908.

Bovenstaande afbeelding is een schilderij van de dochter van Jetses. Everdina (Dien) Jetses. Ook dit schilderij is rond 1906/1908 gemaakt.

Arthur Fitger

Die Weinspendende Brema

Jungfrau Rose

Vivat Bachus

Bovenstaande afbeeldingen met dank aan Bob Verschoor en met zijn toestemming geplaatst.

Deze tekening heeft Jetses gemaakt voor de tentoonstelling ‘De Vrouw’ die in 1913 in Den Haag gehouden is. Met dank aan Carl Doeke Eisma.

Originele tekening gemaakt door Jetses.

Deze afbeelding is beschikbaar gesteld door mevrouw H.M van Zanten-de Bruin.

Geschilderd portret J.H. Kok”

Met dank aan Uitgeefmaatschappij Kok ten Have voor de toestemming om deze foto’s te mogen maken en te plaatsen op deze site.

Het is een door C.Jetses geschilderd portret van :

Jan Hendrikus Kok
Geboren 8 Oktober 1871 te Dokkum
Overleden 14 Oktober 1940 te Kampen
Gehuwd 22 April 1897 te Kampen met Geertrui Cornelia de Waal

J.H.Kok was de oprichter van de in 1894 gestarte Uitgeverij Kok te Kampen, nu bekend als Uitgeefmaatschappij Kok ten Have .Het schilderij is eigendom van Uitgeefmaatschappij Kok ten Have en hangt in het kantoorpand IJsseldijk 31 te Kampen.

Op het schilderij linksonder ( zie detail foto ) staat deze volgende tekst:

In het wapen de regel : ICK HOU KOERS
Onder het wapen de tekst.
J.H.KOK.
8 Oct.1871 – 14 Oct.1940
Naar foto en herinnering
door C.Jetses -Wassenaar
1942

klik hier voor grote versie

foto 11-06-2010

klik hier voor grote versie

foto 11-06-2010

klik hier voor grote versie

foto 11-06-2010 ,detail Linksonder

Onderstaande foto is afgebeeld in een fotografische herdruk van ,, De Kamper-uien ”… Import. Door J.H.Kok , van N.V. Uitgevers MIJ , J.H.Kok te Kampen in 1936.
Ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand aan de Gildestraat te Kampen op 8 Oktober 1979

klik hier voor grote versie

“Herdenkingsalbum Bataafsche Petroleum Maatschappij “

Tot mijn grote vreugde mocht ik het bijzondere exemplaar van het  “Herdenkingsalbum Bataafsche Petroleum Maatschappij , 1890 – 1915” inzien en foto’s nemen.
Dit album is door Cornelis Jetses getekend op perkament en het bestaat uit deze 2 prachtige prenten en 29 gecaligrafeerde pagina’s met namen en versieringen  van de personeelsleden.
Dit album werd door deze personen aangeboden ter gelegenheid van het zilveren jubileum in 1915.
Het omslag is in leer uitgevoerd met op voorzijde een Wajangpop , achterzijde twee vogels in spiegelbeeld.

Met bijzondere dank aan Shell Historisch Archief ,die het heeft mogelijk gemaakt om deze bijzondere foto’s op deze  site te mogen laten zien

Voorzijde Album.

Plaat 1.

Plaat 2.

Pag.1

Pag.2

Pag.3

Pag.4

Pag.5

Pag.6

Pag.7

Pag.8

Pag.9

Pag.10

Pag.11

Pag.12

Pag.13

Pag.14

Pag.15

Pag.16

Pag.17

Pag.18

Pag.19

Pag.20

Pag.21

Pag.22

Pag.23

Pag.24

Pag.25

Pag.26

Pag.27

Pag.28

Pag.29

Achterzijde.

Zelfportret Cornelis Jetses.

Potloodtekening, omstreeks 1895 – 1900.

Getuigschrift van W.R.Casparie.

1 Februari 1892.

Belletje trekken.

4 Koperen drukstempels of cliché voor bedrukking op stof.

Het boek van Pim en Mien.

Orgineel ,, Grietje van der Tuin.

Mevr. G. van der Tuin gehuwd met B. van Dijk.

Afbeelding is volgens opschrift op achterzijde gemaakt op 4 Oktober 1916.

Met dank aan Fam. van Dijk.

Onbekend.

Met dank aan Fam. van Dijk.24-11-2011.

Veel vragen gekregen over deze onderstaande 2 afbeeldingen.Deze tekeningen worden aan Jetses toegeschreven. Zijn niet gesigneerd !!!!!.

Zijn het Jetses tekeningen , of weet iemand wie ze dan wel heeft getekend.

Geboorte Akte: Cornelis Jetses.

Geboren 23 Juni 1873 te Groningen.

Huwelijks akte: 1e gedeelte

Cornelis Jetses & Alberdina Hinderika Holkamp.

Huwelijks akte: 2e gedeelte

Akte No.366.

24 Augustus 1899.

Trouwfoto van ,

Cornelis Jetses en Alberdina Hinderika Holkamp.

Gehuwd te Groningen ,24 Augustus 1899.

Foto gezin Jetses.

In de tuin te Horn bij Bremen in 1904.

Grafmonument van A.Fitger.

Foto van gezin C.Jetses gemaakt in Augustus 1920 op de begraafplaats te Bremen .

Zilveren Huwelijksreis.

Foto uit het familiealbum van Jetses van een reis,naar het Wesergebergte ter gelegenheid  van hun 25 jarig huwelijksjubileum.
De foto werd genomen te Steinbergen a/d Weser,met op de achtergrond ”de Arendsburg”,Aug.1924.

Job 19:25.

Met de tekst.

Aan Zuster E.D.Wehrmeijer, Scheveningen voor de liefdevolle en toegewijde verpleging van mijn Vriend de Heer M.Hovingh te Wassenaar. Sept.1948 van C.Jetses.

Koperen drukstempel of cliché voor bedrukking.

Afbeelding van bovenstaand cliché.

Afbeelding staat in Eerste stukje ,,Buurkinderen”, uitgave van voor 1930.l

Potloodtekening van Cornelis Jetses. Voorstudie van ‘de dood van Willem van Oranje in het Prinsenhof te Delft’.

V.l.n.r. Dirk de Boer (geb. 17-11-1910), Herman de Boer als Willem van Oranje (geb. 1-12-1907) en een Duitse logé (kennis van Jetses). Jetses was huisvriend van vader Dirk de Boer (geb. 4-5-1877 te Grootebroek) en moeder Neeltje Prins (geb. 4-11-1876 te Wormer). Dirk de Boer sr. was medeoprichter en eerste directeur van de Kweekschool Haagsch Genootschap. Jetses maakte de tekening bij een trap in deze kweekschool.

Deze tekening is door Jetses geschonken aan H.de Boer.

Beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.

1584 Prins Willem van Oranje te Delft doodgeschoten door Balthazar Gerardts.

Afbeelding uit ,, Kleine Vaderlandsche Geschiedenis B “.

Potloodtekening , Dina en Tuttie.

Ontwerp tekening uit ,, De Wereld in”,gedateerd 1904.

Geschonken door Jetses ,aan A.de Boer en M.Bordewijk op hun trouwdag ,5 April 1944.

Beschikbaar gesteld door A.J.de Boer.

Brief van C.Jetses aan de ouders van A.J. de Boer , t.g.v. de geboorte van A/J.de Boer.

Tekening uit ,, De Wereld in”, 2e serie ,derde stukje.

Schilderij ,, Motief uit Delden (Ov.) 1930 ”.

Orgineel schilderij gemaakt te Delden door C.Jetses, van de Oude Blasius kerk.

Blasius is een heilige in de Rooms Katholieke kerk en vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

Dit schilderij werd door Jetses geschonken aan zijn vriend , D.de Boer .Hz. op zijn 63e verjaardag ,4 Mei 1942.

Beschikbaar gesteld door A.J.de Boer.

Schilderij ,, Delden 1948 ”.

Orgineel schilderij gemaakt te Delden door C.Jetses, van de Oude Blasius kerk.

Kerk van Slochteren.

Geschilderd door Jetses in 1938.

Hij heeft het doek cadeau gedaan aan zijn vriend Kornelis ter Laan destijds ereburger van Slochteren. De huidige eigenaar van dit schilderij heeft het doek van de kleinzoon gekregen van dhr. ter Laan  (deze had het oningelijst op zolder liggen en deed er niets mee) en hebben het laten schoonmaken en laten inlijsten.

Beeld van Ot en Sien te Roden.

Tekstplaat op beeldje.

Ot en Sien waarderingssymbool

Het Waarderingssymbool, een replica van het bronzen beeldje ‘Ot en Sien’ in Zeist, wordt uitgereikt aan personen die zich inzetten voor de Zeister samenleving.Het door Wilma geschonken en door Taeke Friso de Jong gemaakte beeldje is in 1986 door Mevr. van Kalsbeek onthuld.

Opschrift ,Ot en Sien beeld te Zeist.

Monument Ot en Sien.

Ansichtkaart van Zuiderpark Den Haag, Jan Ligthart monument Ot en Sien.

Oorlog en Vrede , Olieverf schilderijen door Jetses gemaakt in 1946.

1940 – STRIJD – 1945.

Beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.

5 Mei – VREDE – 1945.

De 2 schilderijen werden door Jetses geschonken aan de heer A. de Boer en zijn vrouw en zijn later in bruikleen gegeven aan de Cornelis Jetses Stichting.

De afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.

De orginele bouwvergunning uit 1911, voor het te bouwen huis te Zeist.

Beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.

De villa van Jetses.

Beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.

Ansichtkaart van het huis van C.Jetses.

Bergweg te Zeist.

Jetses in zijn atelier te Zeist.

Artikel t.g.v. 60e verjaardag.

Uit het Avondblad ,, Het Vaderland: Staat -en Letterkundig Nieuwsblad”, 22-06-1933.

Uit het Avondblad ,, Het Vaderland: Staat -en Letterkundig Nieuwsblad”, 23-06-1933.

Koninklijke onderscheiding, 31 December 1934.

Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.

Uit het Avondblad ,, Het Vaderland: Staat -en Letterkundig Nieuwsblad”, 31-12-1934.

Zelfportret , Jetses 62 jaar.

Olieverf schilderij , geschilderd in 1935 met als achtergrond kaart van Groningen van Haubois uit 1643.

Overlijdenskaart Mevr.Alberdina Henderika Jetses – Holkamp.

Overleden 27 April 1939 te Wassenaar.

Oorkonde ter gelegenheid 70 ste verjaardag C.Jetses.

Aangeboden door J.B.Wolters.

Bedankbrief 75e verjaardag.

Bedankbrief 80e verjaardag.

Verlovingskaart.

Kaart door Jetses getekend ,kennisgeving van de verloving van dochter Dina Jetses met de heer Huib Kalsbeek.

Pianoboeken- bak.

Deze bak is door Jetses beschilderd op verzoek van Mevr. Vinke.

Jetses woonde in Wassenaar als achterbuurman van Mevr. Vinke.

Deze bak is nu in bezit van de kleindochter die zoals haar moeder omschrijft “deze bak van de ondergang heeft gered”.

Voorzijde.

Zijkant.

Detail voorzijde.

Zoals u ziet heeft hij één vinkje geschilderd op de lange kant van de bak, tussen twee vioolsleutels (in spiegelbeeld) in, met daaronder de letter V (van Vinke) en dááronder weer twee bassleutels (ook in spiegelbeeld).
Aan de korte kant van de bak ziet u dat er acht noten zijn afgebeeld; dit zou dan kunnen slaan op het gezin wat uit acht kinderen bestond.

Geschilderd portret.

Foto’s van een door Cornelis Jetses geschilderd portret van Jan Hendrikus Kok.

Klik hier voor de foto’s

Herdenkingsalbum

Foto’s van het “”Herdenkingsalbum Bataafsche Petroleum Maatschappij , 1890 – 1915” uit het Shell Historisch archief

Klik hier voor de foto’s

Kruis afname van Christus.

Olieverfschilderij van een bij drie meter wat Jetses in opdracht,en als oefening van Arthur Fitger heeft geschilderd naar een werk,van Lucca Giordano,welke een leerling was van de Spaanse kustenaar Ribera,die de langste tijd van zijn leven heeft gewoond en gewerkt in Italië.Tot voor kort meende men dat het origineel van de laatst genoemde was,wat onjuist bleek te zijn.Het werk van Jetses is ook een origineel,wat tot aan zijn dood heeft gehangen in zijn atelier te Wassenaar.Het is thans eigendom van de Cornelis Jetses stichting te Groningen.

Job.

Olieverf schilderij met voorstelling uit het boek Job.

Gedateerd 1945.

Studie uit Gieten.

Orginele tekening door Jetses gemaakt omstreeks 1910 .

In deze periode logeerde Jetses een 3 tal maanden in Gieten bij een boerengezin, in deze periode maakte hij de schetsen voor de boekjes ,, Buurkinderen ”.

Afbeelding van stempelblok.

Tekening Jong Duinoord.

Ter gelegenheid Eerste lustrum van Jong – Duinoord.

25 Mei 1924-1929.

Afbeelding van de Duinoordkerk in de Haagse wijk Duinoord.

In 1942 is deze kerk door de Duitse bezetters afgebroken voor de bouw van de Atlantikwall.

Tekening van de Groningse Stadsreiningingsdienst uit de 19e Eeuw , door Jetses gemaakt

Kaart door J.Ligthart aan een van zijn dochters gestuurd.

Het familiegraf van Jetses te Wassenaar.

Overlijdens kaart Everdina Kalsbeek – Jetses.

Amerongen , 25 Augustus 1995.

Honderd jaar Ot en Sien.

Persbericht uitgegeven ter gelegenheid tentoonstelling .

Honderd jaar Ot en Sien .

Expositie Stadskanaal.

Beschrijving levensverhaal C.Jetses met 2 illustraties naar aanleiding van Expositie in ,, Ter Marse ” te Stadskanaal georganiseerd door het ,, Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

Expositie in de Openbare Bibliotheek Heerenveen 1971.

Reclame artikel , Ot en Sien – Voorzijde

Reclame artikel , Ot en Sien – Achterzijde

Ot en Sien zijn nu 76 , Artikel uit Libelle.

Foto van Sien in Duitsland.

Muur en plafondschilderingen in Duitsland.

Veste Heldburg.

Ansichtkaart door C.Jetses verstuurt van Veste Heldburg.

Detail uit ansichtkaart.

Adreszijde Ansichtkaart.

Schlos Heldburg in Thuringen.

Muurschildering, detail.

Trappenhuis in het Hamburger Rathaus.

Plafondschildering in de Kaisersaal.

Kaisersaal.

Schlos Oldenburg.

Reclame schilderingen in Utrecht.

Rond 1930 ,zijn er door C.Jetses boven een 4 tal ramen een schildering aangebracht in opdracht van verffabrikant ,Stel.Deze schilderingen kan men bewonderen in Utrecht aan den Herenstraat 33.

In 1998 zijn deze schilderingen gerestaureerd.

Ramen in de Cornelis Jetses school te Den Haag.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de school in 1962 werden deze gezandstraalde ramen door, Mevr.D.Kalsbeek-Jetses ingewijd.

Afbeeldingen beschikbaar gesteld door de heer A.J. de Boer.